Om Webmaster

Denne forfatter har endnu ikke udfyldt nogle detaljer.
So far Webmaster has created 89 blog entries.

Ny SAMKOM analyse af kommunevejenes tilstand

SAMKOM har udsendt en invitation til en gentagelse af analysen af kommunevejenes tilstand til de kommunale tekniske direktører/chefer og vejchefer. Denne gang vil analysen kun omfatte 4 elementer – kørebaner, broer, cykelstier og fortove – hvoraf hovedparten af data forventes at kunne trækkes direkte fra kommunernes vejvedligeholdelses- og broforvaltningssystemer. Målet er, at resultaterne skal ligge klar i starten af 2018, når de nye kommunalbestyrelser er på plads efter kommunalvalget.

By |2017-07-03T10:53:56+02:00juli 3rd, 2017|Nyheder|Kommentarer lukket til Ny SAMKOM analyse af kommunevejenes tilstand

REMINDER! – KVF årsmøde og generalforsamling 18. maj 2017

Bestyrelsen har besluttet at rykke deadline for tilmelding til KVF årsmøde og generalforsamling nogle dage, da vi har lidt for få tilmeldinger på nuværende tidspunkt. Så, kom frisk - og tag dine vej-kollegaer i hånden og deltag i en god dag i din vejforening - KVF, med masser af netværk, faglige oplæg og spændende besigtigelser. Du kan tilmelde dig (og dine kollegaer) helt frem til mandag d. 15. maj kl. 23:59 Gå til program og tilmelding...   VEL MØDT! KVFs bestyrelse

By |2017-07-03T10:04:40+02:00maj 10th, 2017|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til REMINDER! – KVF årsmøde og generalforsamling 18. maj 2017

Indkaldelse til KVF generalforsamling 2017

I henhold til foreningens vedtægter, indkaldes hermed til generalforsamling i KVF. Generalforsamlingen afholdes d. 18. maj i Aalborg, i forbindelse med foreningens årsmøde... Dagsorden: Valg af dirigent. Formandens beretning. Indkomne forslag. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. Orientering om budget og kontingenter for indeværende år Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter. Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslår: Stig Haumann Langsager, Odense Kommune Helle Lunding, Ikast-Brande Kommune (modtager genvalg) Lars Erik Skydsborg, Tønder Kommune (modtager genvalg) Afløser for Roland Rasmussen, Kolding Kommune (er gået på pension) Regina Steiniche, Aarhus Kommune, suppleant 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. Jakob B, Mortensen, Lemvig Kommune Peter Kaas Nielsen, Odense Kommune Carsten Vinther-Okholm Larsen, Odensen Kommune, supp. (modtager genvalg) Kommende årsmøde. Foreningens faglige virke og nærmeste mål. Eventuelt. Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail:

By |2017-07-03T10:04:53+02:00april 18th, 2017|Afholdte aktiviteter|Kommentarer lukket til Indkaldelse til KVF generalforsamling 2017

KVF netværksmøde om veje og trafik for kommunerne på Sjælland

Modtagere af dette brev: Trafikmedarbejdere i kommuner øst for Storebælt Invitation til KVF kommunenetværks møde om trafik og sikkerhed! • Dato: torsdag den 9. marts 2017 deltager pris: 360,00 kr. • Tidsrum: Kl. 10:00 – 15:00 (kaffe fra kl. 09:30) • Sted: Ringsted Brandvæsen (få minutters gang fra Ringsted st.) Rønnedevej 11 4100 Ringsted Kære alle sammen! Der inviteres til kommunenetværksmøde nr.8 for kommunale trafikmedarbejdere fra kommuner øst for Storebælt. Der er nu igen taget initiativ til, at vi kan mødes på regionalt niveau og drøfte det praktiske arbejde og samarbejde om veje og trafik. Møder den 29/9 forløb godt med oplæg fra KVF om deres hjælp til de forskellige netværk og it-programmer, Politiet fortalte om deres nye hastigheds strategi osv. vi tog selv en række diskussioner op om vores daglige problemer. Vi har nu lavet et årshjul over kommunernes mødeaktiviteter i årets løb, og fremover vil vores netværks møder blive afholdt i uge 10 og uge 39, da det se ud til ikke at kollidere med andre møder. KL. vil fortælle om hvordan de arbejder med veje og trafik, Fa. Gotcha vil holde oplæg hvordan man arbejder med NUDGING og Rådet er inviteret med til mødet for at informerer om deres aktiviteter i 2017. Den officialen invitation kom fra KVF sidst i februar! Jeg sender et link til den nå den er tilgængelig!

By |2017-07-03T10:06:10+02:00februar 20th, 2017|Afholdte aktiviteter, Netværksmøder|Kommentarer lukket til KVF netværksmøde om veje og trafik for kommunerne på Sjælland

KVF temamøde om signalanlæg marts 2017

KVF ønsker fortsat at styrke netværksdannelsen på signalområdet. Vi har derfor planlagt endnu et temamøde, hvor du får mulighed for at støtte netværket og få faglige inputs og sparring.

By |2017-07-03T10:06:58+02:00januar 24th, 2017|Afholdte aktiviteter, Temamøder|Kommentarer lukket til KVF temamøde om signalanlæg marts 2017

AFLYST: KVF temamøder om konkurrenceudsættelse – Glostrup og Aarhus

Konkurrenceudsættelse er et emne, der til stadighed er politisk fokus på og derved også løbende relevant i de kommunale driftsenheder. På temamødet, vil SWECO som facilitator lave en kort intro til emnet, men dernæst er det deltagerne som får mulighed for at øse ud af viden og stille spørgsmål. Så om du har været igennem en proces med konkurrenceudsættelse eller står overfor måske at skulle det, så vil det være relevant med din deltagelse, således at vidensdelingen mellem KVF´s medlemmer sker fyldest. Temamødet er 2 delt, hvor første del er introduktion og lidt oplæg itl drøftelse, mens anden del er mini workshop, som samles op undervejs. 1. del: SWECO giver kort intro til området med blandt andet at belyse; - Hvorfor konkurrenceudsættelse ? - Hvad er det nødvendige grundlag ? - Hvordan bliver organisationen klar ? - Hvordan håndteres virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne ? - Hvordan håndteres materiel og ejendomme ? - Hvor lang tid tager det ? - Hvordan får man ro på organisationen undervejs ? - Udfordring ? - Et par konkrete eksempler fra Kommuner om processsen 2. del: Miniworkshop; - Hvordan gennemføres den bedste konkurrenceudsættelse? - Metode ved at lave en risikostyring for selve processen. Hvad kan gå galt og hvordan sikres en god proces? Der arbejdes i et par grupper og samles op i plenum. Undervejs vil der ske indtastning i en risikolog, som deltagerne får med hjem. Chefrådgiver Erling Kristiansen, SWECO vil være facilitator på møderne. Tid og sted: Glostrup Onsdag den 18. januar 2017, Kl. 13-16 SWECO A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Tilmelding - Glostrup... Aarhus Torsdag den 19. januar 2017, Kl. 13-16 SWECO A/S Dusager 12 8200 Aarhus Tilmelding - Aarhus... Tilmeldingsfrist den 13. januar.

By |2017-01-24T08:22:22+01:00december 12th, 2016|Afholdte aktiviteter, Temamøder|Kommentarer lukket til AFLYST: KVF temamøder om konkurrenceudsættelse – Glostrup og Aarhus

Pressemeddelelse: Vandet skaber mulighederne for fremtidens gulv i byerne

Vi er pinedød forpligtede til at udnytte de snesevis af milliarder, vi bruger på at skaffe monsterregnen bort, til at gøre byerne bedre. Men det kræver, at alle involverede tænker nyt, siger en af keynote-talerne på den kommende konference om Byens Gulv. Monsterregnen vælter ned, og oversvømmelserne rammer byerne oftere og oftere. Derfor arbejdes der på højtryk på løsninger, der skal få vandet hurtigt væk igen. Men hvis vi blot bruger alle milliarderne på at få vandet ned i et rør og væk, så har vi spildt både penge og historiske muligheder. Det fastslår civilingeniør Søren Gabriel fra Orbicon A/S, der er en af keynote-talerne på den kommende konference om Byens Gulv. - Når vi bruger så mange penge som 50 til 100 milliarder over de kommende år, så kan vi ikke tillade os bare at grave pengene ned i jorden. Vi skal i stedet se alt det nye vand som en gave til at gøre byerne bedre, siger Søren Gabriel, der er udviklingsansvarlig i afdelingen for klimatilpasning og byudvikling i Orbicon. Udfordringen er så, at alle parter i opgaven traditionelt set sidder i hver sit hjørne med deres egen lille opfattelse af tingene. - Vi kommer let til at se det som forhindringer: Byplanlæggeren må ikke bygge i hullerne, vejmanden skal pludselig indrette sig efter vand i stedet for udelukkende trafik, og forsyningsselskabet må være med på, at det ikke bare gælder om at få vandet væk. En helt ny by Men beskeden fra Søren Gabriel til deltagerne på Byens Gulv vil være helt klar: - Vi skal koble kompetencerne sammen, for fremtidens vandudfordring er en unik mulighed for at omdesigne byens gulv! Gevinsten er, at løsningerne bliver en investering i fremtiden i stedet [...]

By |2016-12-12T08:49:53+01:00november 18th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Pressemeddelelse: Vandet skaber mulighederne for fremtidens gulv i byerne

Invitation til temamøde om modulvogntog i Silkeborg og Næstved

KVF inviterer hermed til temamøde om modulvogntog - men vi er lidt sent ude, så frist for tilmelding er kort!... Skynd dig at tilmelde dig eet af de to arrangementer, du finder links til tilmelding nederst på siden... Myndighedsbehandling af og projektering til modulvogntog Temamødet kommer omkring udformning af kryds og strækninger, som skal ombygges for at tilgodese modulvogntogs pladsbehov. Hvad er modulvogntog, hvilke regler gælder, og hvad ved vi om deres betydning for trafiksikkerheden? Hvordan opretholdes en trafiksikker afvikling af den øvrige trafik herunder de lette trafikanter? Hvad står der om udformningen af vejanlæg til modulvogntog i den nye vejregelsamling "Planlægning og projektering af vejanlæg for modulvogntog" samt i den nye vejafmærkningsbekendtgørelse? Hvad er proceduren for ansøgning om tilladelse til kørsel med modulvogntog gennem udvalgte strækninger? Oplæg af civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor Rikke Hougaard Sørensen, Hougaard Trafik og civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor Jan Luxenburger, Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik De 2 trafiksikkerhedsrevisorer har lavet trafiksikkerhedsrevision på op mod 100 modulvogntogsprojekter på hhv. stats- og kommuneveje i Danmark. De har også været med til at udforme den nye virksomhedsordning for modulvogntog og hjulpet virksomheder og kommuner med nye ruter. Registrering af modulvogntog på vejnettet Hvordan tælles og registreres modulvogntog i dag? Hvilket måleudstyr findes der, og er målingerne i virkeligheden korrekte? Den bedste form for registrering er manuel, men det er også den dyreste. Oplæg af Benny Nissen, indehaver af ATKI. Hvor og hvornår? Silkeborg: Torsdag den 24. november 2016, kl. 13-16 Silkeborg Kommune Mødelokale C226, 2. sal Søvej 1, 8600 Silkeborg Pris: Gratis! Tilmeldingsfrist: 22. november 2016 kl. 12.00 Tilmeld dig til temamødet i Silkeborg... Næstved: Onsdag den 30. november 2016, kl. 13-16 Atki Transportbuen 9 4700 Næstved Pris: Gratis! Tilmeldingsfrist: 28. november 2016 kl. 12.00 Tilmeld [...]

By |2016-12-12T09:42:52+01:00november 17th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til Invitation til temamøde om modulvogntog i Silkeborg og Næstved

Konferencen Byens Gulv i nyt format

Konferencen Byens gulv, som i 2017 afholdes den 1. februar, beskæftiger sig med alle aspekter af vores belagte arealer fra planlægning til anlæg og drift. Programmet for 2017 rummer blandt andet en gennemgang af den igangværende omlægning af Gellerupparken uden for Aarhus, hvor arealerne mellem boligerne kommer til at spille en central rolle for omstillingen af området. Branchens egne kvalitetsprojekter skal på banen De internationalt anerkendte schweizske landskabsarkitekter Lukas Schweingruber og Robin Winogrond fra tegnestuen Studio Vulkan i Zürich er hovedtalere ved åbningen af konferencen, mens dagen afrundes af den danske hovedtaler Søren Gabriel fra ingeniørfirmaet Orbicon, som gennem en menneskealder har beskæftiget sig med byplanlægning og klimatilpasning. Som et nyt initiativ inviteres branchen nu til at byde ind med egne oplæg. ”Vi kender ikke alle de spændende projekter, der bliver arbejdet med rundt om i landet. Derfor lægger vi nu op til, at branchen selv skal foreslå oplæg, så vi også får de gode projekter med, som ikke har fået opmærksomhed. Vi tror på, at der er en stor læring i at høre om konkrete erfaringer” siger Ny Weisser Øhlenschlæger fra Dansk Byplanlaboratorium, som er medarrangør af konferencen. Fremsendelse af forslag til oplæg fra branchen skal ske inden den 14. oktober. Læs mere på www.byensgulv.dk, hvor der er yderligere info om tilmelding og fremsendelse af forslag til oplæg. Tilmeld nu og spar Det koster 2.250 kr. ekskl. moms at deltage i konferencen, men hvis man tilmelder sig inden den 1. december, er prisen kun 1.750 kr. Fakta om Byens Gulv Konferencen Byens Gulv afholdes på Hotel Nyborg Strand den 1. februar. Det er parallelt med konferencen en virksomhedsmesse, hvor leverandører kan vise deres ydelser eller produkter frem Formålet med konferencen er at samle alle [...]

By |2017-07-03T11:04:33+02:00november 17th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til Konferencen Byens Gulv i nyt format

KVF temamøde om Modulvogntog

Sæt kryds i kalenderen den 24. eller 30. november 2016, hvor KVF afholder temamøde om Modulvogntog - med fokus på håndtering af ansøgninger og nye regler for afmærkning. Mødet afholdes: - den 24. november 2016 i Silkeborg - den 30. november 2016 i Næstved begge steder kl. 13-16 Indlægsholdere er: Rikke Hougaard Sørensen (Hougaard Trafik) og Jan Luxenburger (Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik) Endelig invitation og mulighed for tilmelding følger snarest.

By |2016-12-12T09:43:10+01:00november 6th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til KVF temamøde om Modulvogntog

Vejdirektoratet afholder ikke Kommuneworkshop i 2017

Vejdirektoratet afholder ikke den årlige kommuneworkshop i 2017, men ser frem til at møde kommunerne på Vejforum, Vejman.dk årsmøde,Trafiksikkerhedskonferencen, Cykelkonferencen, Trafikdage mm. Vejdirektoratet bruger mange ressourcer på at bidrage til, at vejsektoren udvikles og til at vejnettet opleves ensartet på tværs af vejmyndigheder. Aktiviteterne i forhold til vejsektoren omfatter såvel viden og værktøjer, som IV-ydelser til kommunerne, og foregår i mange fora, bl.a. konferencer, netværk, møder mv. Vejdirektoratet lægger stor vægt på at fastholde vores kommunerettede aktiviteter, men der er også på dette område brug for at gøre tingene på en måde, der kræver færre ressourcer. I 2017 kommer Vejdirektoratet ikke til at afholde den årlige Kommuneworkshop. Kommuneworkshoppen er meget populær og velbesøgt, men er samtidig én ud af flere meget ressourcekrævende aktiviteter, som Vejdirektoratet gennemfører i sektoren. I en tid hvor Vejdirektoratet, som så mange andre offentlige institutioner skal agere omkostningsbevidst, er der behov for at se på, hvordan vi kan indfri kommunernes og Vejdirektoratets behov for fælles aktiviteter og præsentation af ydelser, viden og værktøjer på andre måder, end vi gør i dag. Kommuneworkshoppen har været afholdt siden 1995 som et gratis arrangement for fagfolk fra vej- og trafikområdet. Deltagerne kommer for at få ny viden, inspiration og for at styrke netværket. I den kommende tid vil der foregå et arbejde med at se på, om de øvrige arrangementer og aktiviteter vi har i vejsektoren kan udvikles og tilpasses, så vi også fremadrettet kan tilbyde vores IV-kunder en god service. Kommunerne er én af Vejdirektoratets vigtigste samarbejdspartnere, og Vejdirektoratet er opsat på at finde en form, som både giver god mening og værdi for både Vejdirektoratet og for kommunerne. Kommunerne vil i 2017 stadig kunne møde Vejdirektoratet på Vejforum, Vejman.dk årsmøde, Trafiksikkerhedskonferencen, Cykelkonferencen, [...]

By |2016-11-06T15:23:18+01:00november 6th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Vejdirektoratet afholder ikke Kommuneworkshop i 2017

Trafik-netværksmøde 29. september 2016

Kære alle sammen! Der inviteres nu til kommunenetværksmøde nr.7 for kommunale trafiksikkerhedsmedarbejdere fra kommuner øst for Storebælt. Der er nu igen taget initiativ til, at vi kan mødes på regionalt niveau og drøfte det praktiske arbejde og samarbejde om veje og trafik. Mødet den 10/3 forløb godt med oplæg fra Cowi om skoleveje, rådet fortalte om deres årsprogram, og det gjorde politiet også, vi tog selv en række diskussioner op om vores daglige problemer. Vi har nu lavet et årshjul over kommunernes mødeaktiviteter i årets løb, og fremover vil vores netværksmøder blive afholdt i uge 10 og uge 39, da det se ud til ikke at kollidere med andre møder. 29. september 2016 09:30 - 15:00 Ringsted Brandvæsen Rønnedevej 11 4100 Ringsted 360,00 kr. Tilmeldingsfrist: 15. september 2016 Læs program og gå til tilmelding...

By |2021-01-06T09:54:34+01:00september 6th, 2016|Afholdte aktiviteter, Netværksmøder, Nyheder|Kommentarer lukket til Trafik-netværksmøde 29. september 2016

Brug vores fælles vejregler

KVF opfordrer til, at kommunerne bruger Vejreglerne, der udvikles i et bredt samarbejde på tværs af sektoren. Vejreglerne dækker over et ganske omfattende bibliotek af viden, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet med at planlægge, projektere, udbyde og drive vejene. Ny viden bliver løbende indarbejdet i eksisterende eller nye Vejregler, og du kan finde det hele gratis på Vejreglernes hjemmeside, vejregler.lovportaler.dk. Du kan også tilmelde dig Vejreglernes nyhedsbrev på vejregler.dk. Vejreglerne er med til at sikre, at det danske vejnet er fremkommeligt, tilgængeligt og trafiksikkert med fokus på miljø, klima og bæredygtighed. Så brug Vejreglerne og stil krav til jeres samarbejdspartnere om det samme.

By |2016-09-06T21:48:03+02:00september 6th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Brug vores fælles vejregler

KVF årsmøde og generalforsamling 2016 – referater og billeder

KVF årsmøde 2016 - Referat og årsberetning KVF’s årsmøde og generalforsamling 2016 blev afholdt i Køge Kommune med det største antal deltagere nogensinde. De var med på en rundtur til nogle af de mange udviklingsprojekter. Den 12. maj holdt KVF’s årsmøde og generalforsamling. Det blev i år afholdt i Køge Kommune, der oplever en rivende udvikling i disse år med en række store bygge- og anlægsprojekter. Dagen bød på spændende indlæg om Køge By, En by i forandring og udbygning af Køge Rådhus. 35 deltagere var på rundtur til nogle af de mange anlægsarbejder i kommunen, der bl.a. bød på et stop ved den kommende Køge Nord Station og den nye jernbane, København-Ringsted, der er den første højhastighedsbane i Danmark. Herefter gik turen til Køge Jorddepot der for Køge Havn de kommende år udvider med hele 72 hektar. Anlægsarbejderne omfatter bl.a. spunsning af ny kaj til Unitterminal, uddybning af havne og sejlrende til 9,5 meter, etablering at dækmoler, etablering af kaj udstyr osv. til en moderne erhvervshavn, der vil gøre det muligt at modtage skibe fra en række destinationer i Østersøområdet. Anlægssummen for arbejderne udgører 1 mia. kr. Endelig kom deltagerne med til byggemodning til den nye bydel og midlertidige byrum – ”Livet før byen – Byen før livet” på Søndre Havn. Byudviklingsselskabet Køge Kyst P/S står for dette udviklingsprojekt, hvor der bliver arbejdet ihærdigt med at skabe liv på det gamle havneområde, inden beboerne flytter ind. Årsmødet sluttede med en dejlig tre retters middag på Hotel Niels Juel i Køge. Tak til alle fremmødte deltagere og på gensyn til KVFs årsmøde og generalforsamling 2017. Du kan herunder finde referat fra generalforsamling, formandsberetning, samt billeder fra dagen.   KVF generalforsamling 2016 - referat KVF [...]

By |2021-01-06T09:54:34+01:00juni 20th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til KVF årsmøde og generalforsamling 2016 – referater og billeder

Ny Formand i KVF – Bente Rands Mortensen

Ingeniør Bente Rands Mortensen, Vej & Trafik i Silkeborg kommune, er valgt som ny formand for KVF – Kommunal vejteknisk forening. Hun afløser Roland Rasmussen, Kolding kommune, der fortsætter som menigt medlem af KVFs bestyrelse. Hun har været med i KVFs bestyrelse siden 2010. Bente Rands Mortensen har været ansat hos Silkeborg kommune ad flere omgange sidst fra 2009, og har også i en periode siddet i byrådet. Hun har i perioden 2007 til 2009 været ansat hos COWI og har tidligere været ansat i Århus Amt, Fyns Amt og Hinnerup kommune. Bente Rands Mortensen er ingeniøruddannet fra Odense Teknikum. ”Jeg glæder mig til opgaven som formand for KVF”, siger Bente Rands Mortensen. ” Det er vigtigere end nogen sinde at samarbejde og have et tæt netværk imellem kommunerne på vejområdet. Der er mangel på faglige medarbejdere på vejområdet, så vi må dele viden og støtte os til hinanden i det faglige netværk for for at opretholde den kommunale kompetence på vejområdet”.  ” Desværre kommer vejfolkene som regel i kategorien ”kolde hænder” og er derfor meget udsatte når  sparekniven svinges. Det til trods at f. eks uheld på vejene koster samfundet dyrt".

By |2016-06-20T08:22:56+02:00maj 20th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Ny Formand i KVF – Bente Rands Mortensen

KVF temamøde om signalanlæg

KVF har længe ønsket at styrke netværksdannelsen på området signalanlæg. Derfor har du nu mulighed for aktivt at støtte dette netværk. KVF vil sammen med Vejdirektoratet (Jonas Olesen fra Cowi, som har skrevet håndbogen) gennemgå det nye udkast til ”Håndbog om trafikteknisk drift af trafiksignalanlæg” Trafikteknisk drift af trafiksignalanlæg kan bidrage til at udskyde eller reducere behovet for fysiske udbygninger af kryds og veje. Omkostningerne til trafikteknisk drift er erfaringsvist små sammenlignet med omkostninger til fysiske udbygninger. Derfor er der god grund til at fokusere på at optimere trafiksignalanlæg gennem den trafiktekniske drift inden andre løsninger, som eksempelvis fysiske om- eller udbygninger, bringes i spil. I håndbogen anvises konkrete metoder og værktøjer til at systematisere og gennemføre den trafiktekniske drift. Udkastet vil blive tilsendt mødedeltagerne inden mødet. Programmet er ikke endelig fastlagt, men blandt følgende: • Overvågning af signalanlæg, • Detektering ved spoler, radar, video, hvad skal man vælge? • Samordning af signalanlæg, Busprioritering • Udbud af drift og vedligehold hvor flere kommuner går sammen • Trafikplanlægning i trafiksignaler i forbindelse med større anlægsarbejder og koordinering af gravearbejder generelt • Den nye vejlov og kravet om koordinering, som nu ligger hos entreprenøren • Registrering af trafiksignalers ledninger i LER • Priser på reservedele Dato: 21. juni 2016 10:00 - 15:00 Sted: Kolding Kommune, By og Udviklingsafdelingen. Nytorv 11, 6000 Kolding Pris pr. deltager kr. 300,- (ekskl. moms) Max deltagere: 45 Gå til tilmeldingssiden...

By |2016-12-12T09:44:05+01:00maj 19th, 2016|Afholdte aktiviteter, Nyheder, Temamøder|Kommentarer lukket til KVF temamøde om signalanlæg

Sidste udkald for tilmelding til KVF årsmøde 2016!

Det er nu du skal tilmelde dig til KVF årsmøde og generalforsamling 2016! Årsmødet foregår i Køge d. 12. maj 2016. Der er sammensat et spændende program for dagen, som også byder på KVFs generalforsamling, hvor der bl.a. skal vælges ny formand for foreningen. Årsmødet afsluttes med middag på Hotel Niels Juel i Køge... Sidste frist for tilmelding er mandag d. 2. maj - kl. 23:59 - så skynd dig at melde dig til - det er GRATIS at deltage for foreningens medlemmer Program og tilmelding...

By |2016-06-20T08:12:20+02:00april 29th, 2016|Nyheder|Kommentarer lukket til Sidste udkald for tilmelding til KVF årsmøde 2016!
Go to Top