KVF ser det som en væsentlig opgave at formidle viden til foreningens medlemmer. KVF har derfor i de sidste mange år afholdt 3-6 temamøder om året. Herudover støtter KVF driften af 2 netværk – ét om trafiksikkerhed og ét om signalanlæg.

Vi har i de senere år oplevet, at tilslutningen til KVFs temamøder er faldende og har derfor været nødsaget til at aflyse enkelte temamøder pga. for få tilmeldte. Vi kan derfor være i tvivl om temamøder stadig er den bedste måde at dele viden på.

For at sikre, at foreningens kræfter bruges optimalt, vil vi gerne høre om dine behov for viden og dit syn på forskellige kilder til viden.

Hjælp os derfor til at gøre KVFs aktiviteter bedre for dig ved at udfylde dette spørgeskema

Send gerne spørgeskemaet videre, hvis du har en ny kollega, der endnu ikke er tilmeldt KVF.

Frist for svar er fredag den 7. april 2017, men gør det hellere nu – det tager kun 3 minutter.

 

Tak for dit bidrag!

Med venlig hilsen

Bente Rands Mortensen
Formand for KVF