Sæt kryds i kalenderen den 24. eller 30. november 2016, hvor KVF afholder temamøde om Modulvogntog – med fokus på håndtering af ansøgninger og nye regler for afmærkning.

Mødet afholdes:
– den 24. november 2016 i Silkeborg
– den 30. november 2016 i Næstved
begge steder kl. 13-16

Indlægsholdere er: Rikke Hougaard Sørensen (Hougaard Trafik) og Jan Luxenburger (Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik)

Endelig invitation og mulighed for tilmelding følger snarest.