KVF årsmøde 2016 – Referat og årsberetning

KVF’s årsmøde og generalforsamling 2016 blev afholdt i Køge Kommune med det største antal deltagere nogensinde. De var med på en rundtur til nogle af de mange udviklingsprojekter.

Den 12. maj holdt KVF’s årsmøde og generalforsamling. Det blev i år afholdt i Køge Kommune, der oplever en rivende udvikling i disse år med en række store bygge- og anlægsprojekter. Dagen bød på spændende indlæg om Køge By, En by i forandring og udbygning af Køge Rådhus.

35 deltagere var på rundtur til nogle af de mange anlægsarbejder i kommunen, der bl.a. bød på et stop ved den kommende Køge Nord Station og den nye jernbane, København-Ringsted, der er den første højhastighedsbane i Danmark.

Herefter gik turen til Køge Jorddepot der for Køge Havn de kommende år udvider med hele 72 hektar. Anlægsarbejderne omfatter bl.a. spunsning af ny kaj til Unitterminal, uddybning af havne og sejlrende til 9,5 meter, etablering at dækmoler, etablering af kaj udstyr osv. til en moderne erhvervshavn, der vil gøre det muligt at modtage skibe fra en række destinationer i Østersøområdet. Anlægssummen for arbejderne udgører 1 mia. kr.

Endelig kom deltagerne med til byggemodning til den nye bydel og midlertidige byrum – ”Livet før byen – Byen før livet” på Søndre Havn. Byudviklingsselskabet Køge Kyst P/S står for dette udviklingsprojekt, hvor der bliver arbejdet ihærdigt med at skabe liv på det gamle havneområde, inden beboerne flytter ind.

Årsmødet sluttede med en dejlig tre retters middag på Hotel Niels Juel i Køge.

Tak til alle fremmødte deltagere og på gensyn til KVFs årsmøde og generalforsamling 2017.

Du kan herunder finde referat fra generalforsamling, formandsberetning, samt billeder fra dagen.

 

KVF generalforsamling 2016 – referat

KVF formandsberetning 2016

Invitation og program (arkiv)

 

Kommunal Vejteknisk Forening (KVF) inviterer hermed til årsmøde og generalforsamling 2016.

Hvor, hvornår?

Årsmødet / generalforsamlingen afholdes torsdag den 12. maj 2016, på Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge (mødelokale ”Niels Juel”), med efterfølgende besigtigelser, jf. program.
Der er gode parkeringsmuligheder i området.
Dagen afsluttes med middag på Hotel Niels Juel, Toldbodvej 20, 4600 Køge.

Pris og tilmelding

Deltagelse i årsmødet / generalforsamlingen er gratis for foreningens medlemmer.

Tilmelding skal ske hurtigst muligt og senest onsdag den 2. maj 2016.

 

Program

Torsdag den 12. maj 2016:

11:00          Ankomst – Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge (mødelokale ”Niels Juel”) Deltagere bliver afhentet i glasarkaden og vises til mødelokale.
11:15           Velkomst – ”Køge By, En by i forandring”, og Udbygning af Køge Rådhus
12:00          Frokost
12:30          KVF – Generalforsamling (dagsorden udsendes særskilt)
13:30          Orientering om eftermiddagens besigtigelser
13:45          Besigtigelser (og kaffe i løbet af eftermiddagen):

Udbygning af den nye jernbane København – Ringsted over Køge

Der er i gang med de store anlægsarbejder i forbindelse med etablering af jernbane under motorvejsanlæg ved Skandinavisk Transport Center i Køge.

KVF- køge 1 - udbygning af jernbane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Køge Jorddepot

Køge Jorddepot i samarbejde med Køge Havn udfører anlægsarbejder i 2016 for 200 mio. kr., hvor nogle af disse anlægsarbejder som omfatter spunsning af ny kaj til Unitterminal, uddybning af sejlrende, etablering at dækmoler, etablering af kaj udstyr mv.

KVF - køge 2 - jorddepot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søndre Havn

Byudviklingsselskabet Køge Kyst P/S, ejet af Køge Kommune (50 %) og Realdania (50 %) er i gang med byggemodningen af første etape til den nye bydel, hvor der etableres vejanlæg, LAR, hvor opførelsen af de første ejendomme er påbegyndt.

Der er etableret midlertidige byrum for at skabe liv på det gamle havneområde forud for bygemodningen.

KVF - køge 3 - Søndre havn
Bussen returnerer til Rådhuset og til Hotel Niels Juel.

18:00          Middag på Hotel Niels Juel
20:00          Forventet afslutning
Håber vi ses i Køge!

Med venlig hilsen – Bestyrelsen…