I 2015 gennemførte KTC, KL og Vejdirektoratet i regi af SAMKOM en landsdækkende analyse af den kommunale vejvedligeholdelsestilstand. Formålet var at sætte fokus på tilstanden af de kommunale veje og dermed komme et skridt i retning af et mere gennemsigtigt og systematisk overblik over de store værdier, der ligger i den kommunale vejinfrastruktur. Analysen omfattede 7 vejinfrastrukturelementer – kørebaner, broer, cykelstier, fortove, gadebelysning, signalanlæg og afvanding. Læs om resultatet af analysen, som 88 kommuner deltog i.

I forlængelse af analysen fra 2015 har SAMKOM udarbejdet et materiale, der skal inspirere kommunerne i arbejdet med indsamling og formidling af data om vejenes tilstand. Se inspirationsmaterialet, der særligt er målrettet kommuner uden systematisk indsamling og formidling af data.

På baggrund af en evaluering af analysen og kommunernes brug af resultaterne udført i efteråret 2016, er det besluttet at gentage analysen. Den nye analyse vil dog kun omfatte 4 elementer – kørebaner, broer, cykelstier og fortove – hvoraf hovedparten af data forventes at kunne trækkes direkte fra kommunernes vejvedligeholdelses- og broforvaltningssystemer. Målet er, at resultaterne skal ligge klar i starten af 2018, når de nye kommunalbestyrelser er på plads efter kommunalvalget.