KVF inviterer hermed til temamøde om modulvogntog – men vi er lidt sent ude, så frist for tilmelding er kort!… Skynd dig at tilmelde dig eet af de to arrangementer, du finder links til tilmelding nederst på siden…

Myndighedsbehandling af og projektering til modulvogntog

Temamødet kommer omkring udformning af kryds og strækninger, som skal ombygges for at tilgodese modulvogntogs pladsbehov.

  • Hvad er modulvogntog, hvilke regler gælder, og hvad ved vi om deres betydning for trafiksikkerheden?
  • Hvordan opretholdes en trafiksikker afvikling af den øvrige trafik herunder de lette trafikanter?
  • Hvad står der om udformningen af vejanlæg til modulvogntog i den nye vejregelsamling “Planlægning og projektering af vejanlæg for modulvogntog” samt i den nye vejafmærkningsbekendtgørelse?
  • Hvad er proceduren for ansøgning om tilladelse til kørsel med modulvogntog gennem udvalgte strækninger?

Oplæg af civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor Rikke Hougaard Sørensen, Hougaard Trafik og civilingeniør og trafiksikkerhedsrevisor Jan Luxenburger, Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik

De 2 trafiksikkerhedsrevisorer har lavet trafiksikkerhedsrevision på op mod 100 modulvogntogsprojekter på hhv. stats- og kommuneveje i Danmark. De har også været med til at udforme den nye virksomhedsordning for modulvogntog og hjulpet virksomheder og kommuner med nye ruter.

Registrering af modulvogntog på vejnettet

Hvordan tælles og registreres modulvogntog i dag? Hvilket måleudstyr findes der, og er målingerne i virkeligheden korrekte? Den bedste form for registrering er manuel, men det er også den dyreste.

Oplæg af Benny Nissen, indehaver af ATKI.

Hvor og hvornår?

Silkeborg:

Torsdag den 24. november 2016, kl. 13-16
Silkeborg Kommune
Mødelokale C226, 2. sal
Søvej 1, 8600 Silkeborg
Pris: Gratis!
Tilmeldingsfrist: 22. november 2016 kl. 12.00

Tilmeld dig til temamødet i Silkeborg…

Næstved:

Onsdag den 30. november 2016, kl. 13-16
Atki
Transportbuen 9
4700 Næstved
Pris: Gratis!
Tilmeldingsfrist: 28. november 2016 kl. 12.00

Tilmeld dig til temamødet i Næstved…