KVF opfordrer til, at kommunerne bruger Vejreglerne, der udvikles i et bredt samarbejde på tværs af sektoren. Vejreglerne dækker over et ganske omfattende bibliotek af viden, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet med at planlægge, projektere, udbyde og drive vejene. Ny viden bliver løbende indarbejdet i eksisterende eller nye Vejregler, og du kan finde det hele gratis på Vejreglernes hjemmeside, vejregler.lovportaler.dk. Du kan også tilmelde dig Vejreglernes nyhedsbrev på vejregler.dk.

Vejreglerne er med til at sikre, at det danske vejnet er fremkommeligt, tilgængeligt og trafiksikkert med fokus på miljø, klima og bæredygtighed. Så brug Vejreglerne og stil krav til jeres samarbejdspartnere om det samme.