Årsmøder

KVFs årsmøde afholdes samme dag som foreningens generalforsamling – dvs. i andet kvartal. Årsmødet planlægges i samarbejde med en værtskommune og indeholder faglige indlæg og besigtigelser.

Temamøder, ERFA-møder og netværksmøder

KVF afholder årligt flere typer af møder, hvor foreningens medlemmer mødes for at udveksle erfaringer, få nye ideer og relationer.

Temamøderne omhandler aktuelle emner og udfordringer inden for vej- og trafikområdet. Emnerne for temamøder fastlægges af bestyrelsen og gerne med input fra medlemmerne. Som udgangspunkt afholdes temamøderne både øst og vest for Storebælt med forskellige kommuner som vært. Afhængigt af temaet indeholder møderne oplæg, debat og evt. besigtigelse.

ERFA-møderne holdes i alle dele af landet og her er formen på mødet oftest et oplæg efterfulgt af en eller flere besigtigelser.

Netværksmøderne er møder, som holdes for de veletablerede netværksgrupper, der findes i KVF regi, fx Trafiknetværk Sjælland samt Broer og bygningsværker.

Du kan se de aktuelle arrangementer under Aktuelt.

Har du gode ideer og input til nye arrangementer, er du velkommen til at kontakte formanden.