Ingeniør Bente Rands Mortensen, Vej & Trafik i Silkeborg kommune, er valgt som ny formand for KVF – Kommunal vejteknisk forening.
Hun afløser Roland Rasmussen, Kolding kommune, der fortsætter som menigt medlem af KVFs bestyrelse.
Hun har været med i KVFs bestyrelse siden 2010.

Bente Rands Mortensen har været ansat hos Silkeborg kommune ad flere omgange sidst fra 2009, og har også i en periode siddet i byrådet. Hun har i perioden 2007 til 2009 været ansat hos COWI og har tidligere været ansat i Århus Amt, Fyns Amt og Hinnerup kommune. Bente Rands Mortensen er ingeniøruddannet fra Odense Teknikum.

”Jeg glæder mig til opgaven som formand for KVF”, siger Bente Rands Mortensen. ” Det er vigtigere end nogen sinde at samarbejde og have et tæt netværk imellem kommunerne på vejområdet. Der er mangel på faglige medarbejdere på vejområdet, så vi må dele viden og støtte os til hinanden i det faglige netværk for for at opretholde den kommunale kompetence på vejområdet”.  ” Desværre kommer vejfolkene som regel i kategorien ”kolde hænder” og er derfor meget udsatte når  sparekniven svinges. Det til trods at f. eks uheld på vejene koster samfundet dyrt”.