Konkurrenceudsættelse er et emne, der til stadighed er politisk fokus på og derved også løbende relevant i de kommunale driftsenheder.

På temamødet, vil SWECO som facilitator lave en kort intro til emnet, men dernæst er det deltagerne som får mulighed for at øse ud af viden og stille spørgsmål. Så om du har været igennem en proces med konkurrenceudsættelse eller står overfor måske at skulle det, så vil det være relevant med din deltagelse, således at vidensdelingen mellem KVF´s medlemmer sker fyldest.

Temamødet er 2 delt, hvor første del er introduktion og lidt oplæg itl drøftelse, mens anden del er mini workshop, som samles op undervejs.

1. del: SWECO giver kort intro til området med blandt andet at belyse;

– Hvorfor konkurrenceudsættelse ?
– Hvad er det nødvendige grundlag ?
– Hvordan bliver organisationen klar ?
– Hvordan håndteres virksomhedsoverdragelsen af medarbejderne ?
– Hvordan håndteres materiel og ejendomme ?
– Hvor lang tid tager det ?
– Hvordan får man ro på organisationen undervejs ?
– Udfordring ?
– Et par konkrete eksempler fra Kommuner om processsen

2. del: Miniworkshop;

– Hvordan gennemføres den bedste konkurrenceudsættelse?
– Metode ved at lave en risikostyring for selve processen. Hvad kan gå galt og hvordan sikres en god proces?
Der arbejdes i et par grupper og samles op i plenum. Undervejs vil der ske indtastning i en risikolog, som deltagerne får med hjem.

Chefrådgiver Erling Kristiansen, SWECO vil være facilitator på møderne.

Tid og sted:

Glostrup
Onsdag den 18. januar 2017, Kl. 13-16
SWECO A/S
Granskoven 8
2600 Glostrup
Tilmelding – Glostrup…

Aarhus
Torsdag den 19. januar 2017, Kl. 13-16
SWECO A/S
Dusager 12
8200 Aarhus
Tilmelding – Aarhus…

Tilmeldingsfrist den 13. januar.