KVF’s årsmøde og generalforsamling 2017 blev afholdt i Aalborg Kommune med 16 deltagere. De var med på en rundtur til nogle af byens mange projekter.

Den 18. maj holdt KVF’s årsmøde og generalforsamling. Det blev i år afholdt i Aalborg Kommune, der i disse år oplever en rivende udvikling med en række store bygge- og anlægsprojekter. Dagen bød på spændende indlæg både om Aalborg og om IT ved Teknisk Forvaltning.

Stadsingeniør Svend Erik Pedersen bød velkommen, og fortalte om udviklingen af Aalborg, der i 2016, blev kåret som den lykkeligste by i Europa. Med en befolkningstilvækst på 8,3% har byggebranchen travlt for at sikre gode boligforhold til folk i alle aldre. Infrastrukturen i byen er i orden, og er grundlaget for en effektiv by og erhvervsudvikling.

En IT-medarbejder fortalte om effektivisering af borger relaterede arbejdsopgaver, hvor 80% af booking af kommunale arealer til brug ved events og lignende sker elektronisk. Ansøgeren kan på et kort se, om det ønskede areal er ledigt, og få svar på de mest forekomne spørgsmål som f.eks. toiletforhold.

Efter generalforsamlingen blev alle deltagere kørt i bus til besigtigelse af Lufthavnsvej, der er en miljøvej i Nr. Sundby. Martin Fischer og hans medarbejdere havde medbragt 1000 l vand, der blev hældt ud over vejen. Vandet der blev hældt ud over vejen, forsvandt lige så hurtigt, som den halve liter vand, der var hældt ud over cykelstien, der var asfalteret med traditionel belægning.

Herefter gik turen til det tidligere industriområde ved havnen i Nr. Sundby. Området er nu er blevet højvandssikret og er lavet om til et dejligt boligområde, hvor stadigt bygges flere boliger. Vi gik langs med havnefronten ud til den nye kulturbro, der er bygget uden på den på den gamle jernbanebro. Broen, der blev indviet i marts måned, er allerede meget brugt, og fører over til den gamle spritfabrik på Aalborg siden.

Vi gik over broen, hvor bussen ventede, og kørte til Musikkens Hus, hvorfra vi gik langs havnefronten på Aalborg-siden. Udviklingen af området startede med, at der skulle bygges boliger, og langs hele havnefronten er der nu mange store og flotte bygninger, hvor der er plads til både undervisning, boliger m.m. Der er også blevet plads til grønne områder og pladser hvor der kan spilles volleyball eller andre former for boldspil. Det hele ser fantastisk ud, og at dømme efter antallet af de fremmødte beboere/borgere, er området populært.

Efter en gåtur i Jomfru Ane Gade sluttede årsmødet med en dejlig tre retters middag ved ”Hos Boldt” på Ved Stranden i Aalborg.

Tak til alle fremmødte deltagere og på gensyn til KVFs årsmøde og generalforsamling 2018.

Generalforsamling – Formandsberetning
Generalforsamling – Referatet

Indbydelse og program (arkiv)

Kommunal Vejteknisk Forening (KVF) inviterer hermed til årsmøde og generalforsamling den 18. maj 2017.

Hvor og hvornår

Årsmødet / generalforsamlingen afholdes torsdag den 18. maj 2017, på Aalborg Rådhus, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nr. Sundby, med efterfølgende besigtigelse, jfr. program.

Der er parkeringsmulighed ved Aalborg Kongres- og kulturcenter, Europaplads 4, 9000 Aalborg, hvorfra der kl. 11:10 køres i fælles bus til Teknik & Miljøforvaltningen.

Pris og tilmelding

Deltagelse i årsmødet / generalforsamlingen er gratis for foreningens medlemmer.

Tilmelding skal ske hurtigst muligt og senest onsdag den 10. maj 2017 via dette link:

Program og tilmelding…