Formålet

Formidle faglighed og understøtte videndeling og erfaringsudveksling specifikt for gravetilladelser og tilsynet med ledningsgrave.

Deltagere

Mødet henvender sig primært til sagsbehandlere  der udsteder gravetilladelserne og tilsynsførende der fører tilsyn med opgravninger og tilknyttede afmærkningsplaner/ skilte.

Forudsætninger

Deltagerne forudsættes at have kendskab til ”Standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje”.

Program

Undervisere:

Tom Løvstrand Mortensen, Jurist
Flemming Berg, Chefkonsulent i Vejdirektoratet

Temamødet vil komme ind på:

Lovgivning for gravetilladelser, krav i forbindelse med gæsteprincippet og hvilke krav vejmyndigheden kan stille. De centrale betingelser for ledningsejere. Hvordan udføres et effektivt og fornuftigt dialogbaseret tilsyn?.

Hvilke muligheder har entreprenøren for at opfylde krav til komprimering?. Når skaden er sket- hvad så? Gennemgang af hjemmel til at lade reetableringsarbejdet udføre af anden entreprenør, men på ledningsejerens regning, samt hvordan denne proces gennemføres administrativt hurtigst.

For den praktiske del vil der blive givet anvisninger på hvordan et fornuftigt tilsyn med opgravninger og skiltning gribes an. Der bliver besigtigelse af opgravninger og reetableringer lokalt.

Der vil være tid til dialog mellem mødets deltagere, om de problemstillinger, deltagerne oplever i relation til temaet.

Hvor og hvornår?

Randers:
23. oktober 2012, kl. 09:30 – 16:00
Randers Kommune, Laksetorvet 8900 Randers, lokale E3.05 indgang E3 (mod Randersbro)

Ringsted:
26. oktober 2012, kl. 09:30 – 16:00
Ringsted Brandvæsen, Rønnedvej 11, 4100 Ringsted