Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med årsmødet torsdag den 25. maj 2023 kl. 11:00-12:00. Mødestedet er Silkeborg Rådhus.

Efter generalforsamlingen er der besigtigelser i og omkring Silkeborg og dagen afsluttes med middag på én af byens bedste restauranter.

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Orientering om budget og kontingent for indeværende år
 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter.
  Bestyrelsen foreslår for 2 år:
  Bestyrelsesmedlem René Nielsen, Sorø Kommune (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Elvin Rahbek Jensen, Slagelse Kommune (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Maiken Henningsen, Haderslev Kommune (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Lars Brandt Christensen, Holbæk Kommune (modtager genvalg)
  Herudover skal der vælges:
  1 bestyrelsesmedlem for 1 år
  2 suppleanter for 1 år
 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  2 revisorer – Svend Eide Joensen, Sorø kommune stiller op
  Revisorsuppleant Jette Schmalfeldt, Odense Kommune (modtager genvalg)
 8. Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår torsdag den 23. maj 2024
 9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål
 10. Eventuelt

Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: l
, og cc til .

            Tilmeld dig generalforsamling og årsmøde her…

Praktiske informationer ang. parkering i Silkeborg

https://silkeborg.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Parkering/Parkering-i-Silkeborg
https://webkort.silkeborg.dk/cbkort?profile=parkeringsapp&page=mobile-content