Den 7. juni 2012 og den 12. juni 2012 afholdte KVF temamøde om vandløbs krydsning af veje, og bortskaffelse af vejvand i det åbne land.

På temamødet var der fokus på afvandingsproblemer, der er reguleret af vejlovgivningen og forpligtelserne efter vandløbsloven.

På mødet blev krydsfeltet mellem vejlovsbestemmelserne kontra vandløbslovens bestemmelser drøftet, herunder bl.a. hvornår et afvandingsproblem er en miljøsag og hvad der skal til for at afvandingen er miljøforsvarligt korrekt.

Læs nærmere om temamødet i følgende filer:

Invitation til temamøde