Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med årsmødet torsdag den 23. maj 2024 kl. 11.30-12.15. Mødested er Odense Rådhus (Flakhaven 2, 5000 Odense C.) kl. 10:30.

Efter introduktion ved Odense Kommune og generalforsamling er der spændende og inspirerende byvandring i Odense bymidte.

Fokus er på byfornyelse og vi skal bl.a. opleve Thomas B. Thriges Gade, den tidligere 4-sporede vej, der er omdannet til et levende og aktivt byområde, Nørregade-området, der er omdannet til gågade samt Byens Bro.

Dagen afsluttes med middag kl. 17:30 på Cafe Deilig, der ligger i den smukke H.C. Andersen have.

Tilmeld dig generalforsamling og årsmøde her…

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Orientering om budget og kontingent for indeværende år
 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter.
  Bestyrelsen foreslår for 2 år:
  Formand Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Helle Schou, Roskilde Kommune (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Manohari Tissera, Køge Kommune (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Jette Schmalfeldt, Odense Kommune (modtager genvalg)
  Herudover skal der vælges:
  2 suppleanter for 1 år – Helle Vester, Slagelse Kommune (modtager genvalg)
 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  2 revisorer – Svend Eide Joensen, Sorø kommune (modtager genvalg)
  1 revisorsuppleant
 8. Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår torsdag den 22. maj 2025
 9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål
 10. Eventuelt

Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: , og cc til .

Vi håber at se rigtig mange af jer til en spændende dag i Odense,  og husk deltagelse er gratis for KVF medlemmer.

Tilmeld dig generalforsamling og årsmøde her…