Der inviteres i marts og april til nye møder i Netværk for broer og bygværker

 • Sorø
  Torsdag den 14. marts 2024 kl. 10:00-14:00
  Mødelokale Byrådssalen Gl. Rådhus på Torvet, Sorø 4180
  Parkering på Torvet og de større P-pladser, der ligger tæt ved.
 • Middelfart
  Torsdag den 11. april 2024 kl. 9:30-13:30
  Nytorv 9, 5500 Middelfart. Mødelokale: Byrådssalen
  Parkering i P- Huset ved rådhuset, dæk 2 og 3 mod betaling. Øvrige etager gratis.

Tilmelding:
Sidste frist for tilmelding torsdag den 15. februar 2024.
Arrangementet koster kr. 500,- plus moms og tilmeldingen er bindende.

Tovholder på møderne er Arne Henriksen.

TILMELD DIG HER…

Dagsorden for møderne:

KVF ønsker

 • at afholde lokale møder, hvor der er tid til at snakke om de projekter og udfordringer, de enkelte kommuner har.
 • at opnå bred vidensdeling med andre kommuner og samarbejdspartnere.

Bygherre møder er vigtige:

 • Man lærer hinanden at kende, hvem har ansvaret for bygværker m.v.
 • Vigtig erfaringsudveksling, både positive og negative er værdifulde.
 • Møderne giver et fagligt løft
 • Respekt hos entreprenører og rådgivere.
 1. Præsentationsrunde

  1. Deltagere
  2. Opdatering af regneark med kommunereferencer
 1. Dagens program

Bordet rundt med alle deltagere

 1. Kort om antal bygværker, budget til drift og anlæg
 2. Erfaringer fra reparationsarbejder og andet, gerne suppleret med illustrativt materiale.
 3. Broforvaltning generelt – nyheder, kurser m.v.
 4. Arkivmateriale / Opdatering af brodata
 5. Erfaringskatalog for broudbud, reparationer og nye bygværker mv.

Tidligere bidrag til arkiv kan ses på KVFs hjemmeside https://kvf.dk/netvaerk-for-broer-og-bygvaerker/.
Kommentarer er velkomne og meget gerne nye bidrag til dette katalog fra alle deltagere.

Nuværende opbygning af erfaringskatalog:

 1. Deltagerlister (uden mail adr.) og referater
 2. Næste møder
 3. Værtskommune præsentation
 4. Rørlægning og element tunneler beton
 5. Eksempler på udbud og projekter
 6. Trafikkort og bæreevner
 7. Miljøforhold natur og naboer
 8. Broforvaltning
 9. Andet
 10. Forhold til myndigheder og naboer
  1. Vandløb
  2. Fredning
  3. Natur §3
  4. Naboer
  5. Private veje og broer
 1. Generaleftersyn
  1. Udbud
  2. Kvalitet
  3. Kontrol
  4. Udstyr
 1. Emner til næste møde
 1. Næste møde
 1. Eventuelt projektbesøg

Tilmelding:
Tilmelding senest onsdag den 15. februar 2023.
Arrangementet koster kr. 500,- plus moms og tilmeldingen er bindende.

 

TILMELD DIG HER…