152037e8ceTemamøde om vintertjenestens udvikling i 100 år – fra 10’erne til 00’erne. Foredragsholdere er civilingeniør Freddy Knudsen, fagansvarlig for den strategiske vintertjeneste i Vejdirektoratet, og meteorolog Henrik Voldborg, tidl. afdelingsmeteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), som vil fortælle om ”vintertjenesten i historisk perspektiv”.

Det var altid hvid jul i de gode gamle dage – og sneen lå virkelig højt på veje og gader! Det krævede meget mandskab og endnu større arbejde at nå frem til julen.

Fra snerydning med håndkraft og sporadisk saltning: ”På enkelte steder, navnlig paa stærkt stigende Vej- og Brobaner, skal han (Vejmanden) strø Sand eller fint Grus paa Banen”, til avancerede saltspredere, der nu kan styres af satellitter.

Fra vejmandens observationer ved hjemmet til overvågningen, der nu sker ved hjælp af 400 glatføremålestationer langs vejene og mange kameraer. Utallige data, der nu hjælper vintervagterne med døgnovervågningen, så der kan saltes, før glat føre opstår. Fra brug af grus, tørt salt, befugtet salt til brug af saltlage.

Voldborg og Freddy har med utallige kurser undervist ”al vejfolket” i de nye metoder og systemer, og mon ikke Voldborg finder et par af de gamle overheads frem og fortsat har en god historie om vejrprognoser og usædvanlige vejrsituationer. Mange ”vinterfolk” i kommuner, tidligere amtsansatte og ansatte i Vejdirektoratet vil givet huske tilbage på oplevelser ved disse kurser med den navnkundige Voldborg, der også optrådte i fjernsynet og på én gang kunne dække for Danmarkskortet fra Jylland til Bornholm, iklædt en af sine flotte strikketrøjer.

Formålet

Formidle faglighed og understøtte videndeling og erfaringsudveksling specifikt for deltagere der ønsker at kende historien om Vintervedligeholdelsen.

Deltagere

Mødet henvender sig primært til, medarbejdere der arbejder med og omkring vintervedligeholdelse, men alle kan deltage.

Hvor og hvornår?

Temamødet afholdes:

Kolding Kommune, Nytorv 11, 6000 Kolding, Auditoriet
14. marts  Kl. 13.00 – 16.00.

Temamødet afholdes alene i Kolding, idet det 9. januar 2013 blev afholdt i København af Dansk Vejhistorisk Selskab.

Pris og tilmelding

Deltagelse i temamødet, er gratis for foreningens medlemmer. Er du i tvivl om din kommune er medlem kan du rette henvendelse til , eller .

Herudover er invitationen sendt til Dansk Vejhistorisk Selskabs medlemmer.