1. juli 2014 trådte en ny bekendtgørelse om bl.a. vejprojekters virkning på miljøet i kraft.
Der skal nu udfyldes et ansøgningsskema inden screeningen, der afgør en evt. VVM-pligt, kan gennemføres.
Kom og hør en gennemgang af bekendtgørelsen og dens betydning for dine vejprojekter ved biolog Helene Dalgaard Clausen, samt hvordan processen tackles i Silkeborg Kommune.

Undervejs vil der blive serveret kaffe/te og kage.

Hvornår?

23. 0ktober 2014 – kl. 13:00 – 16:00

Hvor?

Silkeborg Kommune, mødelokale C226

Søvej 1, 8600 Silkeborg

Pris og tilmelding

Arrangementet er gratis for medarbejdere i KVF medlemskommuner

Tilmelding foregår via dette link

Til- og afmeldingsfrist: 15-10-2014

Tovholder

Bente Rands Mortensen, +45 8970 2090