Referat

Find referatet fra arrangementet her: Penge at spare ved at planlægge vejvedligeholdelsen 

Invitation: Optimal vedligeholdelse af vejbelægninger – Kolding

Veje er vigtige, vejes opbygning, levetidsforlængelser, rettidig omhu, vejes nedbrydning, vedligeholdelse og økonomi.

Når vejvedligeholdelsen skal planlægges optimalt skal der tages nogle beslutninger.

Hvilke reparationer accepteres inden der vælges ny belægning, reparationer som kan være levetidsforlængende for slidlaget?, forarbejder for løsning af evt. bæreevneproblemer et eller flere år forud for det planlagte slidlag.

Affræsning af eksisterende slidlag, kunne være pga. manglende vedhæftning, pga. pladsproblemer i forhold til højdeforskel mellem cykelsti fortov, og kørebane.

Fræsning og Reparation af slidlag efter gravearbejder samles (hvis muligt) og kombineres med reparationer af egne større veje. (udbud)

Sporkøring af vejen

Bæreevneproblemer på veje i det åbne land, rep. med bærelag, på boligveje er dette ikke muligt pga. kantstenslysningen.

Når det er besluttet, valg af ny belægning, valg af udbudsform, f.eks funktionskontrakter. Der tænkes her på forskellige senarier, f. eks boligvej industriveje med få eller ingen skader, og en stærkt trafikeret vej.

Vejforvaltningssystem

 

Hvordan hjælper det med styring af vejvedligeholdelsen hvilken løsning vælges, samt ikke mindst økonomien i det?

Hvor

Kolding Kommune

Nytorv 11

6000 Kolding

Dato

25. november 2014 kl. 13.00 – 16.00

Tilmeldingsfrist

21. november 2014 kl. 23:59

Pris

Gratis

Tilmelding

Tilmeldingen er lukket, da arrangementet er afholdt.