KommuneAtlasset er bygget op omkring faktakort med nøgletal på kommuneniveau inden for udvalgte vej- og trafikfaglige temaer.

Faktakortene giver et visuelt billede af det valgte tema og giver brugerne et hurtigt overblik over hele landet. Farvemarkeringer viser, hvordan de enkelte kommuner ligger i forhold til hinanden inden for foruddefinerede intervaller.

Kortene er klikbare og viser specifikke talværdier for de valgte kommuner. Disse data kan trækkes ud i en sammenligningstabel, som enten kan udskrives eller overføres til Excel.

Find KommuneAtlasset på adressen kommuneatlas.samkom.dk.