Formål

At formidle faglighed og understøtte vidensdeling og erfaringsudveksling specifikt for faste genstande langs veje. Faste genstande kan være skilte, autoværn og beplantning.

Rigtig mange kommuner overtog administrationen og vedligeholdelsen af de tidligere amtsveje i forbindelse med kommunesammenlægningen. Disse veje har betydelig mere trafik, da de fungere som regionale veje mellem landsdelene. Men også på de almindelige kommuneveje har det betydning, hvor og hvad der placeres af faste genstande.

Retsligt har det stor betydning at genstandene er placeret rigtigt i forhold til kørebanen, hvis uheldet er ude. Men først og fremmest må målet være at minimere risikoen for uheld og sikre, at et skilt eller et autoværn fordi det ikke lever op til nutidens krav

Temamødet vil bl.a. komme ind på:

Afstande til skilte, træer, autoværn mv. langs veje, fortov og stier.
Placeringer i forhold til oversigt.
Er der forskel på by og land, hvad placering angår.
Hvor stor indvirkning har hastigheden.
Eftergivelige skilte og pullerter

Hvor og hvornår?

Tirsdag den 26. november 2013, kl. 13-16
Vejdirektoratet, Toldbuen 6, 4700 Næstved

Torsdag den 28. november 2013, kl. 13-16
Vejdirektoratet, Teglgårdsparken 102, 5500 Middelfart

Deltagere

Mødet henvender sig især til, medarbejdere (administrativt og udførende), der arbejder med og omkring faste genstande, som placeres langs vejene.

Præsentationer fra Temamøde – Næstved

Velkomst

Sikkerhedszone

Rabatter

Signalanlæg

Oversigt

Vejarbejde

TSI