Fra Bekendtgørelse om særtransport

Ved særtransport forstås transport af udeleligt gods, der nødvendiggør overskridelse af en eller flere af bestemmelserne i bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (dimensionsbekendtgørelsen), samt kørsel med ubelæsset blokvogn.

Der transporteres end del tungt og omfangsrigt gods rundt på vejnettet, som belaster veje, broer og rørunderføringer hårdt – eller gør det?

Højde, bredde og længde kan man med rimelighed måle sig frem til. Men om en transport er for tung for veje, broer og rørunderføringer er svært at måle. Tager man fejl – og det samtidigt giver efter – kan det have store konsekvenser.

Få svar på en masse spørgsmål, som opstår, når dataene for en transport ikke passer med broens bæreevneberegning, eller man slet ikke har nogen, eller bare er i tvivl om hvad man skal gøre.

Vi vil efterfølgende undersøge interessen for dannelse af et netværk for interesserede. Hvis du gerne vil være med i et netværk, men ikke kan deltage i et af møderne, så send en mail til ">.

Program

Brande
•    Politiet, særtransportkontoret – Jørgen Larsen. Padborg
•    Rådgiver – Jens Jakobsen, Atkins
•    Vognmand – Mogens Laugesen, Mammoet Wind, Brande
•    Vejdirektoratet – Mads Holm-Petersen

Roskilde
•    Politiet, særtransportkontoret – Jørgen Petersen, Ringsted
•    Rådgiver – Sonny Jensen, Atkins
•    Vognmand –
•    Vejdirektoratet – Mads Holm-Petersen

Vejdirektoratet

Lovgivning på området
Trafikken.dk – hvor tit, hvor meget og til hvem melder man ind?

Særtransportkontoret

Hvad gør politiet, når de får forespørgsel om en særtransport? Hvilke sendes videre til kommunen? Hvilke sendes ikke videre?
Hvad skal kommunen være opmærksomme på?
Hvor lang tid har kommunen til at vurdere veje og bygværker på ruten?
Melder kommunen afslag eller at ansøger selv skal få udført beregninger på broer, der ikke er bæreevnevurderet?

Rådgiveren

Hvad skal kommunen være opmærksom på?
Spærretid på vejnettet?
Hvilke betydninger har de forskellige parametre i beregninger for bygværker og høringsskemaet?
Kræver det ny beregning hver gang? Hvilke konsekvenser har det at give lov – eller afslag?
Tommelfingerregler

Vognmanden

Hvad gør vognmanden inden høringsskemaet sendes til særtransportkontoret?
Hvor meget betyder ændring af antal aksler eller akselafstand i tid og tryk?
Hvordan agere chaufføren i forhold til gravearbejder på ruten eller begrænset fritrum?
Hvad gør chaufførerne i lastbilen og følgebilerne under transporten for at sikre vej, bygværker, udstyr og trafiksikkerhed?

Oplæg og dialog

Der vil på mødet blive en gennemgang af en sag, fra vognmanden modtager anmodningen til han leverer transporten ved modtageren.

Der vil blive lagt vægt på en fælles drøftelse af de forskellige problemstillinger, der opstår i forbindelse med gennemførelse af transporterne.

Hvor og hvornår?

Brande:
Tirsdag 28. maj 2013, kl. 13:00 – 16:00
Remisen, Remisevej 1, 7330 Brande

Roskilde:
Torsdag 30. maj 2013, kl. 13:00 – 16:00
Søndre Ringvej 33, 4000 Roskilde

Pris og tilmelding

Deltagelse i temamødet, er gratis for forenings medlemmer.