Den 24. november 2011 afholdte KVF temamøde om lokale trafiksikkerhedskampagner.

I over halvdelen af landets kommuner udarbejder man lokale trafiksikkerhedskampagner. De er ofte kun kendt i vejcenterområderne, da kommunerne ikke har en naturlig tilgang til at dele med de øvrige kommuner udenfor vejcenterområdet.

På temamødet var der fokus på kommunernes trafiksikkerhedskampagner og de fremmødte fortalte om deres lokale kampagner til inspiration for de øvrige

Læs nærmere om temamødet i følgende filer:

Invitation til temamøde

Lokale trafiksikkerhedskampagner i kommunerne ved Jane Olesen, Cowi

Referat fra temamødet