Kommunal Vejteknisk Forening (KVF) inviterer hermed til temamøde om vejlovene / forvaltningsloven.

KVF har fået tilsagn fra landinspektør Hans Faarup, Landinspektørfirmaet LE34 om, at han vil være indlægsholder på 2 møder i februar måned 2014.

Formål

At formidle faglighed og understøtte vidensdeling og erfaringsudveksling specifikt for de medarbejdere, de r i de kommunale vejforvaltninger varetager sagsbehandling med vejlovene og forvaltningsloven, samt offentlighedsloven som grundlag.

Indlæggene vil kort omtale de nyeste afgørelser på vejlovsområdet, herunder en omtale af forvaltningslovens og offentlighedslovens bestemmelser om afgørelser, partshøring, begrundelser og aktindsigt i sammenhæng med vejlovens bestemmelser.

Der vil blive trukket en række eksempler frem fra praktisk vejadministration, og der vil blive god lejlighed til at drøfte konkrete situationer på baggrund af de emner, der drøftes.

Hvor og hvornår?

Skanderborg:
Mandag 24. februar 2014, kl. 13:30- 16:30
Vejdirektoratet, Th. Helstedsvej 11, Skanderborg

Roskilde:
Tirsdag 25. februar 2014, kl. 13:00 – 16:00
Roskilde Kongres- og Idrætscenter, Møllehusvej 15, Roskilde