Formålet

At formidle erfaringer omkring udbud og udskiftning af vejbelysning til LED.

Mange kommuner er netop nu i gang med eller skal i gang med at udskifte kommunens vejbelysningsarmaturer til LED lyskilder. Kolding Kommune har udbudt udskiftning af vejbelysning til LED for en 4 årig periode. Kim Bauenhøj Jensen, Kolding Kommune kommer sammen med Claus Jensen fra TRE-FOR og fortæller om deres erfaringer med udbud og udskiftning af lyskilder til LED.

Temamødet vil bl.a. komme ind på: udbud, økonomi,  valg af armaturer og lyskilder,  faldgruber og gode råd, tilrettelæggelse af arbejdet

Deltagere

Mødet henvender sig primært til sagsbehandlere der har ansvaret for eller interesse for gadebelysningen.

Pris og tilmelding

Deltagelse i temamødet er gratis for foreningens medlemmer.
Er du i tvivl om din kommune er medlem, kan du rette henvendelse til ">

Hvor og hvornår?

Kolding:
Torsdag den 10. april 2014 kl. 13-16
Nytorv 11, 6000 Kolding

Roskilde:
Torsdag den 8. maj 2014 kl. 13-16
Scandic Roskilde
Søndre Ringvej 33
4000 Roskilde