På sit seneste bestyrelsesmøde den 10. – 11. september 2014 blev bl.a. behandlet

  • KVF´s deltagelse i VEJFORUM den 4. – 5. december 2014, hvor KVF vil være at finde sammen med SAMKOM stand
  • Med henblik på en prioritering af fremtidige vejregelarbejder forslår KVF, at der snarest muligt udsendes en bruttoliste herfor til KVF´s kontaktpersoner til kommentering / prioritering
  • Vejdirektoratets ønske om at fremme sektorsamarbejdet mellem kommunerne og Vejdirektoratet blev besvaret med en række udfordringer, som bl.a. kan relateres til manglende regional vejplanlægning, og ønsket om, at Vejdirektoratet igen vil indtage den koordinerende rolle inden for eksempelvis Trafiksikkerhed og kampagne

Dette efterår 2014 er der planlagt følgende TEMA-møder:

  • VVM-screening for vejingeniører (23. og 30. oktober)
  • Asfalt – vedligeholdelse, november 2014

Til foråret 2015 planlægges følgende :

  • LAR (Lokal Afledning af Regnvand)
  • Udlicitering af driftsopgaver
  • Modulvogntog – trafikale udfordringer
  • Synliggørelse af kommunal vejvedligeholdelsestilstand

Har du besøgt KVF´s nye hjemmeside www.KVF.dk?

Find tidligere referater fra bestyrelsesmøder her.