En række nye funktioner på www.vejnettet.dk vil fremover gøre det faglige forum nemmere at bruge. En evaluering sidste efterår pegede på et behov for at blive mindet om, at der er kommet nye indlæg og kommentarer. Derfor er det nu muligt at abonnere på mail-notifikationer, der skal hjælpe med at følge dialogen på www.vejnettet.dk, uden at du skal logge på i utide. Gå ind på Min side i hovedmenuen på www.vejnettet.dk og klik på Notifikationer. Her kan du vælge hvilke mail-notifikationer, du ønsker at modtage.

De 506 medlemmer af www.vejnettet.dk har nu også glæde af en række andre nye funktioner. Det gælder bl.a., at man kan se hvor mange, der har læst de enkelte indlæg, en oversigt over de mest læste indlæg, samt antallet af kommentarer, de enkelte indlæg har fået.

www.vejnettet.dk, der er udviklet i et samarbejde mellem KVF, Vejdirektoratet, KTC og KL, har eksisteret siden april 2013. Der er nu en gradvist voksende videndeling, og herfra skal der absolut lyde en opfordring til at gå ind på www.vejnettet.dk og bidrage til udveksling af erfaringer og viden. Du vil hurtigt opdage, at det ikke er tidkrævende, men at det tværtimod giver nogle informationer, som letter løsningen af arbejdsopgaverne. Lad dig inspirere af dine kollegers bidrag, og skriv selv de steder, hvor du har noget at bidrage med.

Hvis du bliver opmærksom på mangler i de nye funktioner eller har forslag til forbedringer generelt, så skriv gerne til .