Thomas Gerulf fra Gentofte kommune bød velkommen til et pænt fremmøde på det 3. kommunenetværks møde, som fandt sted i Ringsted de 4. september.

Winni Hansen fra VD fortalte om de nye tiltag omkring 2+1 veje, mens Britt Z. Skougaard fra DTU fortalte om de store data mængder, som transportvareundersøgelsen ligger inde med.

Find referat fra mødet og slides fra præsentationer her.