Generalforsamlingen afholdes torsdag den 28. maj 2020 kl. 11.00-12.00. Pga. covid-19 afholdes mødet virtuelt.

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Orientering om budget og kontingent for indeværende år.

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen foreslår for 2 år:
Formand Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Helle Schou, Roskilde Kommune (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Manohari Tissera, Køge Kommune (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Roland Rasmussen, tidl. Kolding Kommune (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem på valg for ét år, da Rasmus W. Jensen, Vesthimmerland har måtte melde varigt forfald, så supplement er indtrådt i årets løb i stedet. Bestyrelsen foreslår:
Bestyrelsesmedlem Anne Bjorholm, Haderslev Kommune (modtager genvalg)

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Revisor Jakob B. Mortensen, Silkeborg Kommune
Revisor Peter Kaas Nielsen, Odense Kommune (modtager ikke genvalg)
Revisorsuppleant Jette Schmalfeldt, Odense Kommune

8. Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår torsdag den 13. maj 2021.

9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål.

10. Eventuelt 

Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: , og cc til .

Tilmelding nødvendig
For at kunne sende invitationer ud med link til virtuelt møderum, er det nødvendigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen her…