KVF’s årsmøde og generalforsamling 2019 blev afholdt på Frederiksberg rådhus, hvorfra der deltog tre repræsentanter. Peter Raaschou, Mikkel Nicolas Priess og Bo Rasmussen, der alle fortalte levende og engageret om det arbejde de udførte, og som de tydeligt holdt meget af. Stor tak til alle.

Peter bød velkommen og fortalte om Frederiksberg, der bl.a. er det tættest befolkede område i Nordeuropa. Kommunen, der er nabo til København, er 8,7 km² stort, har 105.000 indbyggere og 100 km vej. Der er også mange seværdigheder og uddannelsesmuligheder, f.eks ZOO, Frederiksberg Have, CBS og KU SCIENCE (tidligere Landbohøjskole). Kommunen er lille arealmæssigt, men stor på muligheder.
Efter generalforsamlingen var der besigtigelse af følgende –

TRAFIKTÅRN ØST
Det er er en cylindrisk bygning opført tæt på Dybbølsbro St. og Fisketorvet i København. Navnet på bygningen kommer af, at man har villet samle Banedanmarks og Vejdirektoratets trafikstyrings- og informationsfaciliteter i to bygninger. Trafiktårn Øst på Kalvebod i København og Trafiktårn Vest i Fredericia. Trafiktårn Øst er 41 m højt og har en diameter på 41,5 m med et samlet areal på ca. 10.000 m2. Efter at være blevet sluset ind gennem sikkerhedsslusen blev vi guidet rundt i den spændende bygning af tre medarbejdere fra hver sin afdeling af bygningen. Vi fik blandt andet et kig ind i Trafikcentret, som er Vejdirektoratets operative center for håndtering af akutte hændelser på vejnettet samt Banedanmarks overvågning af togdriften. Vi sluttede på tagterrassen, hvor der var en fantastisk udsigt over København.

P.G. RAMMS / LINDEVANGSSKOLEN
Vi kørte derefter til P.G. Ramms Allé, hvor Mikkel Priesser fortalte om vejen, der er anlagt som en skybrudsvej, hvor vandet via et sammenhængende regnvandsbed føres til et forsinkelsesbassin, der er etableret i skolegården på Lindevangskolen, der ligger umiddelbart op til P.G. Ramms Allé. På billedet ses den egenudviklede klimasten, der i modsætning til mere traditionelle græsarmeringssten, giver bedre vækstbetingelser for græsset. Skolegården var blevet renoveret med bl.a. nye fliser og boldspilområde.

LANGELANDSPLADS
Turen gik videre til Langelands Plads, hvor Bo Rasmussen fortalte om den parkeringskælder i 3 plan med plads til 200 biler, som Frederiksberg Kommune har anlagt. På overfladen er der indrettet et helt nyt byrum, hvor der plads til leg, ophold og fordybelse. Indretningen af byrummet er sket i nært samarbejde med beboerne i området, og indeholder bl.a. et stort soppebassin, en legeplads, en trappe, hvor der er eftermiddagssol og meget andet. Beplantningen på pladsen nyder godt af, at soppebassinet i sommertiden fyldes med vand, og tømmes igen, dagligt.
Årsmødet sluttede med en dejlig middag på Restaurant Frksbrg, der ligger lige ved rådhuset.

Generalforsamling – Referatet
Generalforsamling – Formandsberetning

 

Kommunal Vejteknisk Forening (KVF) inviterer hermed til årsmøde og generalforsamling 2019.
(arkiv)

Hvor og hvornår

Årsmødet / generalforsamlingen afholdes torsdag den 23. maj 2019 på Frederiksberg Rådhus, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg (Kommunalbestyrelsens Spisesal), med efterfølgende besigtigelser. Vi skal på en guidet rundvisning i Trafiktårn Øst, besøge Lindevangskolen, hvor der bruges klimasten i modsætning til mere traditionelle græsarmeringssten og se Langelands Plads og indretningen af et nyt byrum over en parkeringskælder.

Dagen afsluttes med middag på Restaurant Frksbrg, Smallegade 1, 2000 Frederiksberg.

Pris og tilmelding

Deltagelse i årsmødet / generalforsamlingen er gratis for foreningens medlemmer.
Tilmelding skal ske hurtigst muligt og senest onsdag den 9. maj 2019 via dette link:

Program og tilmelding…

Håber vi ses i Frederiksberg Kommune!