I uge 23 fik alle landets kommuner via de tekniske direktører og vejchefer en invitation til deltagelse i en landsdækkende analyse af tilstanden på det kommunale vejnet.

Formålet med analysen er at sætte fokus på kommunevejenes tilstand og at synliggøre det gennemsnitlige investeringsbehov i de deltagende kommuner og på landsplan.

Analysen fokuserer på tilstanden og investeringsbehovet i forhold til den kapitalbevarende drift i forbindelse med følgende 7 elementer: kørebaner, afvandingselementer, cykelstier, fortove, broer/bygværker, gadebelysning og signalanlæg.

Data indsamles indtil 1. oktober 2015 med henblik på en offentliggørelse af resultatet i forbindelse med Vejforum 2015.

Læs mere om analysen her

Analysen er sat i gang af det Strategiske direktørforum, hvor repræsentanter fra KTC, KL og Vejdirektoratet på direktørniveau mødes og drøfter den strategiske udvikling af vejsektoren.
Analysen udføres i regi af SAMKOM – kommunernes og Vejdirektoratets samarbejde om det samlede vejnet.