Kære kollega

Sommervejret er på vej og nogle er på vej på ferie, mens andre venter lidt.

Foreningens generalforsamling og årsmøde blev afholdt den 7. maj i Aarhus.

På generalforsamlingen var der genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, som var på valg. Herudover blev Inge Gjesager (Skive Kommune) og Regina B. Steiniche (Aarhus Kommune) valgt som suppleanter. Den nye bestyrelse med fotos kan ses her

Efter generalforsamlingen og en spændende orientering om Aarhus bymidte ”set gennem en arkitekts briller” var der en besigtigelse af interessante bygninger, p-anlæg og infrastruktur ved de nye bydele ved havnen. Alt i alt en god dag med god stemning og spændende faglige input.

God sommer!

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen

Roland Rasmussen