Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med årsmødet torsdag den 23. maj 2019 kl. 11.00-20.00.

Mødestedet er Frederiksberg Rådhus med efterfølgende besigtigelser.

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Orientering om budget og kontingent for indeværende år.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer.
Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter.
Følgende er på valg:
Stig Langsager, Odense Kommune (modtager genvalg)
Helle Lunding-Møller, Ikast Brande Kommune (modtager ikke genvalg)
René Nielsen, Sorø Kommune (modtager genvalg)
Rasmus Wermuth Jensen, Vesthimmerlands Kommune (modtager genvalg)
Elvin Rahbek Jensen, suppleant, Slagelse Kommune (modtager genvalg)
Mette Kroman Mandrup, suppleant, Vesthimmerlands Kommune (modtager ikke genvalg)

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Følgende er på valg:
Jakob B. Mortensen, Silkeborg Kommune (modtager genvalg)
Peter Kaas Nielsen, Odense Kommune (modtager genvalg)
Jette Schmalfeldt, suppleant, Odense Kommune (modtager genvalg)

8. Kommende årsmøde
Bestyrelsen foreslår torsdag den 14. maj 2020.

9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål.

10. Eventuelt

Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: , og cc til .              

Se program for dagen og tilmeld dig…