Kære kollega i vejsektoren

Vejnettet.dk har to faglige temaer ”Trafiksikkerhed” og ”Vejjura/vejmyndighed” og anvendes i dag aktivt, som fagligt videndelingsforum for medarbejdere i vejsektoren. Tiden er derfor kommet til at undersøge, om der er behov for videndeling på tværs af vejmyndigheder indenfor andre faglige områder. SAMKOM har derfor udarbejdet et kort spørgeskema, som vi håber, du vil bruge 5 minutter af din tid til at svare på – også selvom du i dag måske ikke er medlem af Vejnettet.dk.

Klik her for at være med https://da.surveymonkey.com/s/9JJSTKP – eller indsæt adressen i din browser.

Spørgeskemaet skal være udfyldt senest den 16. april 2015.

Formålet med spørgeskemaundersøgelsen
Formålet med undersøgelsen er at finde frem til, hvilke emner der har potentiale for dialog og videndeling for både medarbejdere i kommunerne og Vejdirektoratet. Dine svar vil hjælpe os til at se, om der er behov for flere faglige temaer. Du kan desuden angive, hvilke emner, der er særligt interessante for dig.

Om Vejnettet.dk

Vejnettet.dk er vejsektorens videndelingsforum for medarbejdere fra kommuner og Vejdirektoratet. Alle kommuner er repræsenteret og alle kan udveksle erfaringer, dele viden og hjælpe hinanden med at finde svar på faglige problemstillinger på en effektiv og hurtig måde.

Vejnettet er et lukket forum, hvor kun medlemmer kan få adgang, hvilket sikrer en fortrolig videndeling og erfaringsudveksling. Vejnettet administreres af SAMKOM, som er et landsdækkende samarbejdsforum mellem KTC – Kommunalteknisk Chefforening og Vejdirektoratet.