Mange har spurgt efter et driftstema på Vejnettet.dk, og nu er det her i en udvidet udgave. Vejnettet.dk lancerede i december 2017 et fagligt tema om både vejdrift og vinter. Arbejder du med emner inden for disse fagområder, kan du måske have glæde af den erfaring og viden, som de øvrige medlemmer fra landets kommuner, politi og Vejdirektoratet har. De tre øvrige temaer på Vejnettet.dk er over tid blevet et naturligt sted at mødes for deling af viden, spørgsmål og inspiration for de i alt ca. 800 medlemmer – klik ind på det nye tema, og vær med til at give det en god start med et spørgsmål, en god idé eller ved at kommentere ét af de indlæg, der allerede ligger klar.

Vejnettet.dk et digitalt forum for deling og formidling af viden i vejsektoren. Vejnettet.dk administreres af SAMKOM, et landsdækkende samarbejdsforum mellem Kommunalteknisk Chefforening (KTC) og Vejdirektoratet.