I denne uge modtager alle kommuner et spørgeskema, der skal belyse kommunernes indsats i forhold til Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan. Vi håber, at I vil tage jer tid til at besvare spørgeskemaet, så vi får viden om kommunernes store indsats for trafiksikkerheden.

Færdselssikkerhedskommissionen har i forbindelse med den ny handlingsplan en ambition om at offentliggøre et opfølgningsnotat hvert år. Notatet vil omtale de af planens initiativer som er igangsat. Det første notat er lavet i august 2014 og kan findes på KVFs hjemmeside.

Opfølgningsnotatet kommer nemt til kun at indeholde de initiativer som igangsættes af de centrale myndigheder og organisationer, som Politiet, Vejdirektoratet og Rådet for Sikker Trafik. Så hvis ikke vi samler informationer ind direkte fra jer i kommunerne, så vil kommunernes trafiksikkerhedsindsats ikke være nævnt. Det vil ikke være retvisende, fordi kommunerne investerer både tid og penge i at forbedre trafiksikkerheden.

Vi har valgt i år kun at følge op på de kommunale tiltag der er målrettet de bløde trafikanter, næste år er det muligt at vi vælger et andet fokusområde.

Vi forventer at kunne præsentere de samlede resultater fra denne undersøgelse før sommeren 2015.

Derfor beder vi dig om at sende dine svar senest d. 22. maj 2015.