Generalforsamlingen afholdes virtuelt torsdag den 20. maj 2021 kl. 11.00-12.00.

Dagsorden til generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5. Orientering om budget og kontingent for indeværende år.

6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen foreslår for 2 år:
Bestyrelsesmedlem Stig Langager, Odense Kommune (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Rene Nielsen, Sorø Kommune (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Elvin Rahbek Jensen, Slagelse Kommune (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Anne Bjorholm, Haderslev Kommune (modtager genvalg)

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Revisor Jakob B. Mortensen, Lemvig Kommune (modtager genvalg)
Revisorsuppleant Jette Schmalfeldt, Odense Kommune (modtager genvalg)

8. Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår torsdag den 19. maj 2022.

9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål.

10. Eventuelt 

Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: , og cc til .

Tilmelding nødvendig
For at kunne sende invitationer ud med link til virtuelt møde, er det nødvendigt, at du tilmelder dig generalforsamlingen her…