Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med årsmødet torsdag den 2. juni 2022 kl. 11.00-12.00.

Mødestedet er Middelfart Rådhus med efterfølgende besigtigelser.

Dagsorden til generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Indkomne forslag
 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
 5. Orientering om budget og kontingent for indeværende år
 6. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter.Bestyrelsen foreslår for 2 år:
  Formand Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Helle Schou, Roskilde Kommune (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Manohari Tissera, Køge Kommune (modtager genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Roland Rasmussen, tidl. Kolding Kommune (modtager genvalg
  samt for 1 år:
  Suppleant Lene Schmidt, Vejen Kommune (modtager ikke genvalg)
 7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  Revisor Jakob B. Mortensen, Lemvig Kommune (modtager genvalg)
  Revisorsuppleant Jette Schmalfeldt, Odense Kommune (modtager genvalg)
 8. Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår torsdag den 25. maj 2023
 9. Foreningens faglige virke og nærmeste mål
 10. Eventuelt

Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: , og cc til .

Tilmeld dig generalforsamling og årsmøde her