Som opfølgning på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan har KVF sammen med KL og Rådet for Sikker Trafik gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner for at afdække i hvor høj grad handlingsplanens tiltag er gennemført i kommunerne.

Undersøgelsens fokus var på initiativer målrettet de bløde trafikanter. Af vedhæftede dokument fremgår besvarelserne fra 69 kommuner, der har besvaret spørgeskemaet helt eller delvist. Dokumentet følger den nummereringsstruktur som handlingsplanen er opbygget efter.

Læs opfølgningen…