Kære alle sammen!

Hermed referat fra netværksmødet d. 12. marts 2015. Du kan også finde en opdateret liste over netværkets deltagere.

Der var et pænt fremmøde på netværks mødet i betragtning af at Vejdirektoratet afholdt en workshop for de samme kommuner på den samme dag. Vi må i fremtiden prøve at undgå at den slags sker igen, jeg har kort drøftet med den lille planlægnings gruppe, og vi er blevet enerige om at vi frem over vil prøve at udsende indbydelserne via Outlook systemet, så den ender i de enkeltes kalender med det samme. Et andet problem er, at vi måske ikke længer kan være i Ringsted, man er ved at nedlægge dele af brandstationen og forplejning er ikke længer mulig, vi kan naturligvis få forplejning ude fra, men hvis der er nogle som har en god ide til at flytte mødet, til et sted som har de samme faciliteter som i Ringsted, så må de meget gerne kontakte mig() så ser jeg på det.

Bo Westhouse fra Cowi fortalte om avanceret styring af lyssignaler bla. Med henblik venstresving så det ikke gik ud over kapaciteten, han mente at der var mange signalanlæg som i dag ikke var tidsvarende og som kunne forbedres yderligt til gavn for både trafiksikkerheden og fremkommeligheden. Det var Bo´s mening at man skulle følge den henvisning som bla. Færdselssikkerhedskommissionen påpeget i deres sidste rapport, at Kommunerne skal gennemgå deres signalanlæg for at forbedre dem.

Ursula Friis fra Rådet fortalte om de planer som Rådet har for samarbejdet med Kommunerne og om de nye kampagner som rådet selv ville køre i 2015. Ursula nævnte to datoer som hun syner kommunerne skulle tage til efterretning: ”Sikker trafik konferencen” den 28-29 oktober i Vejle 2015 og færdselskursus for færdselskontaktlærere den 17-18 september i Fredericia 2015.

http://www.sikkertrafik.dk/Skole/F%C3%A6rdselskontaktl%C3%A6rer/Kursus-til-laerere.aspx
http://www.sikkertrafik.dk/Kommunesamarbejde/Skolesamarbejde/skoletrafiktest/Inspiration-kommune-til-kommune.aspx

Peter Stryhn fra Politiet orienteret om de nye til tag omkring fotovognene og hvordan de vil blive brugt, og han gav et billede af hvordan de forskellige trafiksikkerheds tiltag fra politiets hånd ville komme til at se ud, herunder de forskellige kontroller i 2015.

Næstved kommune viste en lille film om en trafiksikkerheds dag de afholder for 9.klasser på kommunens skoler sidste år.

Herefter gik netværket over til at tale om sig selv, så de enkelte kommune kunne orienterer om hvilke til tiltag/kampagner som de ville lave eller allerede var i gang med at producerer:
Ishøjkommune er medlem af vestegnens færdselssikkerhed råd hvis formandskab er vestegnens politi. Rådet er i gang med at finde ud af hvilke kampagner de vil lave/deltage i med eks. vis Rådet i 2015. Derudover har Ishøj planer om at lave trafikpolitik og skolestartskampagne på kommunens skoler.

Lejre kommune har lavet en ny trafiksikkerhedsplan samt cykelstiplan, derudover vil man lave en workshop på skolerne med emnet skole og sikkerhed.

Slagelse kommune arbejder med skolepolitik og 5.klassecykelkurser de har haft 25 klasser igennem med stor succes, de vil lave uge 40 kampagne og foredrag.

Kalundborg kommune arbejde på en hastigheds kampage samt planlægger et møde med færdselskontaktlærerne.

Roskilde kommune arbejder med en trafikplan og vil skabe et netværk for færdselskontaktlærerne på kommunens skoler, samt deltager i alle børn cykler og vi cykler til arbejde, og ikke mindst Drivers Event 2015, under forudsætning af, at man kan skaffe resurser til projektet.

Næstved kommune arbejder med at etablere en 9. klasse tema dag som den i filmen, skolemøder og trafiksikkerhedsråd samt skolestarts kampagne.

Solrød kommune arbejder med at lave skolestartskampagne på alle skoler, ny trafikplan og arbejder med midler fra cykelsti puljen.

Gentofte kommune er med i samarbejdet med Rådet om de kommunale kampagner, desuden ar- bejder man med skolepolitik, man forsøger at evaluerer de forskellige trafiksikkerheds tiltag, som man deltager i, man vil også lave en færdselskontaktlærer temadag. Desuden efterlyste Thomas en diskussion af hvordan vi kan udvikle dette kommunenetværk, eks. ved at anlægge nogle helhedsvurderinger på hvordan vi kan/skal samarbejde fremover. Vi vil følge op på dette ved næste møde.
Nye møde datoer: den 17. september 2015 og 3. marts 2016
HCS

kommuneKontakpersoner i Kommune-kampagne-netværket 2013-09-19ny