KVF Erfamøde om byggemodning 24. oktober 2024 i Farsø

Erfamøde om byggemodninger og grundejerforeninger afholdes af Vesthimmerlands Kommune torsdag den 24. oktober 2024 kl. 09:00-15:00 i Farsø. Program: 09.00:   Velkomst og praktiske oplysninger m. kaffe/te og boller. Bordet rundt (kort præsentation) 09.30:   Byggemodninger og grundejerforeninger 10.00:   Grundsalg / udvikling 10.30:   Generelt om byggemodninger / sparring 11.00:    Vesthimmerlands museum fortæller om de spændende fund på byggemodningsområderne og fortæller om sagsgangen mellem museum og kommune/bygherre 12.30:   Frokost 13.00:   Besigtigelser - Idumsvej, Farsø og Rytterkvarteret, Aars 15.00:   Tak for i dag Har du input/spørgsmål, som du gerne vil drøfte, så skriv endelig til  Hvornår: Torsdag den 24. oktober 2024 kl. 9.00- 15.00 Hvor: Administrationsbygningen i Farsø, Frederik IX's Plads 1, 9640 Farsø Kontaktperson: Lene Toft M:  T: 9966 7373 Sidste tilmelding: Tirsdag den 8. oktober 2024 Tilmeld dig her...

By |2024-02-22T14:49:30+01:00februar 22nd, 2024|ERFA møder, Kommende aktiviteter|Kommentarer lukket til KVF Erfamøde om byggemodning 24. oktober 2024 i Farsø

Bronetværksmøder marts/april 2024

Der inviteres i marts og april til nye møder i Netværk for broer og bygværker Sorø Torsdag den 14. marts 2024 kl. 10:00-14:00 Mødelokale Byrådssalen Gl. Rådhus på Torvet, Sorø 4180 Parkering på Torvet og de større P-pladser, der ligger tæt ved. - Middelfart Torsdag den 11. april 2024 kl. 9:30-13:30 Nytorv 9, 5500 Middelfart. Mødelokale: Byrådssalen Parkering i P- Huset ved rådhuset, dæk 2 og 3 mod betaling. Øvrige etager gratis. Tilmelding: Sidste frist for tilmelding torsdag den 15. februar 2024. Arrangementet koster kr. 500,- plus moms og tilmeldingen er bindende. Tovholder på møderne er Arne Henriksen. TILMELD DIG HER... Dagsorden for møderne: KVF ønsker at afholde lokale møder, hvor der er tid til at snakke om de projekter og udfordringer, de enkelte kommuner har. at opnå bred vidensdeling med andre kommuner og samarbejdspartnere. Bygherre møder er vigtige: Man lærer hinanden at kende, hvem har ansvaret for bygværker m.v. Vigtig erfaringsudveksling, både positive og negative er værdifulde. Møderne giver et fagligt løft Respekt hos entreprenører og rådgivere. Præsentationsrunde Deltagere Opdatering af regneark med kommunereferencer Dagens program Bordet rundt med alle deltagere Kort om antal bygværker, budget til drift og anlæg Erfaringer fra reparationsarbejder og andet, gerne suppleret med illustrativt materiale. Broforvaltning generelt – nyheder, kurser m.v. Arkivmateriale / Opdatering af brodata Erfaringskatalog for broudbud, reparationer og nye bygværker mv. Tidligere bidrag til arkiv kan ses på KVFs hjemmeside https://kvf.dk/netvaerk-for-broer-og-bygvaerker/. Kommentarer er velkomne og meget gerne nye bidrag til dette katalog fra alle deltagere. Nuværende opbygning af erfaringskatalog: Deltagerlister (uden mail adr.) og referater Næste møder Værtskommune præsentation Rørlægning og element tunneler beton Eksempler på udbud og projekter Trafikkort og bæreevner Miljøforhold natur og naboer Broforvaltning Andet Forhold til myndigheder og naboer Vandløb Fredning Natur [...]

By |2024-01-30T10:49:59+01:00december 11th, 2023|Kommende aktiviteter, Netværksmøder|Kommentarer lukket til Bronetværksmøder marts/april 2024

KVF indkalder til generalforsamling og årsmøde den 23. maj 2024 – nu med tilmelding

Generalforsamlingen afholdes i forbindelse med årsmødet torsdag den 23. maj 2024 kl. 11.30-12.15. Mødested er Odense Rådhus (Flakhaven 2, 5000 Odense C.) kl. 10:30. Efter introduktion ved Odense Kommune og generalforsamling er der spændende og inspirerende byvandring i Odense bymidte. Fokus er på byfornyelse og vi skal bl.a. opleve Thomas B. Thriges Gade, den tidligere 4-sporede vej, der er omdannet til et levende og aktivt byområde, Nørregade-området, der er omdannet til gågade samt Byens Bro. Dagen afsluttes med middag kl. 17:30 på Cafe Deilig, der ligger i den smukke H.C. Andersen have. Dagsorden til generalforsamling: Valg af dirigent Formandens beretning Indkomne forslag Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Orientering om budget og kontingent for indeværende år Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter. Bestyrelsen foreslår for 2 år: Formand Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder Kommune (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem Helle Schou, Roskilde Kommune (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem Manohari Tissera, Køge Kommune (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem Jette Schmalfeldt, Odense Kommune (modtager genvalg) Herudover skal der vælges: 2 suppleanter for 1 år – Helle Vester, Slagelse Kommune (modtager genvalg) Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 2 revisorer – Svend Eide Joensen, Sorø kommune (modtager genvalg) 1 revisorsuppleant Kommende årsmøde, bestyrelsen foreslår torsdag den 22. maj 2025 Foreningens faglige virke og nærmeste mål Eventuelt Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail: , og cc til . Vi håber at se rigtig mange af jer til en spændende dag i Odense,  og husk deltagelse er gratis for KVF medlemmer. Tilmeld dig generalforsamling [...]

By |2024-02-21T10:39:36+01:00november 10th, 2023|Kommende aktiviteter, Nyheder|Kommentarer lukket til KVF indkalder til generalforsamling og årsmøde den 23. maj 2024 – nu med tilmelding

KVF Erfamøde om byggemodninger og grundejerforeninger 22. november 2023 i Randers

Erfamøde om byggemodninger og grundejerforeninger afholdes af Randers Kommune onsdag den 22. november 2023 kl. 10-15 i Randers. Program: 10.00      Velkomst og praktiske oplysninger m. kaffe/te og kage. Bordet rundt (kort præsentation) 10.15      Oplæg om Flodbyen Randers/Klimasikring af Randers v. Mia Rix, geograf og projektleder Plan Randers Kommune 11.00      Byggemodninger og grundejerforeninger (inkl. 10 min pause) 12.00      Generelt om byggemodninger. Input og spørgsmål fra deltagere til drøftelser 12.30      Frokost 13.00      Besigtigelser .                  - Over Hornbæk LP 620 .                  - Munkdrup LP 600 15.00      Tak for i dag (senest) Har du input/spørgsmål, som du gerne vil drøfte, så skriv endelig til Hvornår: Onsdag den 22. november 2023 Hvor: Randers Naturcenter, Gudenåvej 20,8920 Randers NV Kontaktperson: Camilla Meyer Bärnholt M: T: 8915 1886 Sidste tilmelding: 12. november 2023 Tilmeld dig her…

By |2023-09-20T14:58:47+02:00september 20th, 2023|ERFA møder, Kommende aktiviteter|Kommentarer lukket til KVF Erfamøde om byggemodninger og grundejerforeninger 22. november 2023 i Randers
Go to Top