Vision

KVF skal fremme driften og udviklingen af fremtidens vej- og trafikstruktur i Danmark. Dette gøres bl.a. ved

– At fremme den faglige videnvandring, viden og kompetence i medlemskredsen
– At KVF sætter vejsektoren på dagsordenen.

Mission

– At bidrage til en styrkelse af medlemmernes viden og kompetence og arbejde for sektorens position i samfundsdebatten
– At fremme, udvikle og koordinere vej- og trafiksektors metoder, ved at sætte vejsektoren på dagsordenen
– At formidle viden om løsninger af vej- og trafik opgaver og -udfordringer
– At fremme de kollegiale forhold og netværk
– At samarbejde med og rådgive KTC’s bestyrelse og faggruppen for trafik
– At fremme samarbejdet med sektormyndigheder og interessenter om forskning og udvikling
– At bidrage til den faglige vej- og trafiktekniske udvikling

Virke

KVFs hovedaktiviteter er:

– At understøtte kollegiale netværk
– At skabe synlighed om og etablere samarbejde med eksisterende ERFA-grupper og netværk
– At arrangere eller støtte konference- og seminaraktiviteter inden for det vej- og trafiktekniske område
– At deltage i og øve indflydelse på debatten om vej- og trafiksektoren
– At påvirke udformningen af kommende love, cirkulærer o.l.
– At udpege medlemmer til deltagelse i udviklingsaktiviteter såsom vejregler, NVF, udviklingsprojekter, SAMKOM og lignende
– At informere i relevante fagtidsskrifter
– At deltage i metodeudvikling inden for den vej- og trafiktekniske sektor.