Kommunal Vejteknisk Forening har flere ERFA-/netværksgrupper indenfor forskellige vejtekniske områder, og vil med denne mødeindkaldelse gerne undersøge om der er interesse for at opstarte en lokal ERFA-/netværksgruppe for Broer og bygværker, som nu kører, om end sjældent, i VD regi.

Mødet foregår i KVF regi, og det vil være et krav, at man er medlem. Herudover kan ikke-kommunale deltagere også inviteres.

Tovholder er Arne Henriksen.

Tid & sted:

Dato: Tirsdag den 19. februar 2019
Tid:    10:00 – 14:00
Sted:  Aalborg kommune, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby, mødelokale 158 (står på skærm ved receptionen)

Dagsorden:

 1. Velkomst
 2. Præsentationsrunde
 3. Dagens program
 4. Erfaringer fra reparationsarbejder og andet, gerne suppleret med illustrativt materiale
 5. Broforvaltning, herunder arkivmateriale på DanbroWeb mv.
 6. Tungtvognsvejnettet / Broers bæreevne
 7. Trafikkort
 8. Erfaringskatalog for broudbud, reparationer og nye bygværker
 9. Emner til næste møde
 10. Evt. besigtigelse
 11. Næste møder
 12. Eventuelt

Tilmelding:

Det er gratis at deltage i arrangementet.

Gå til tilmelding…

Tilmeldingsfristen er tirsdag den. 12. februar 2019

Foto: Colourbox