Danmarks bebyggede areal vokser og vores byområder bliver mere og mere befæstet. Det skyldes dels konkrete behov for mere befæstet areal, dels andre beslutninger i samfundet – og gamle vaner.

Konferencen Byens Gulv konkretiserer tendenserne, giver indsigt og lægger op til at nytænke byens gulv som en central del af fremtidens by.

På årets konference sætter vi blandt andet fokus på et af de temaer, som er begyndt at fylde meget – nemlig sikkerhed og terrorsikring. Hvordan indtænker man det i byen på en intelligent måde, uden at gå på kompromis med åbenhed, tryghed og princippet om, at byen er for alle?

Derudover er der fokus på byens gulv i byomdannelse – både i de store og de små byer. Og igen i år er der et åbent spor, hvor alle aktører kan byde ind med deres egne projekter.

Formålet med konferencen er at samle alle med interesse for byens liv, funktion og materialer: Staten, kommuner, forsyningsselskaber, byplanlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører, anlægsgartnere og leverandører. Deltag i konferencen – i fællesskab kan vi bryde rutinen og åbne mulighed for innovative løsninger.

Tilmeld dig her…