KVF’s årsmøde og generalforsamling 2018 blev afholdt i Sønderborg Kommune med deltagelse af 28 personer fra 11 kommuner.

Den 24. maj afholdte KVF’s årsmøde og generalforsamling hos Sønderborg Kommune. Først blev der afholdt generalforsamling (se særskilt referat), og efter denne og frokost bød dagen på spændende indlæg med Jens-Kristian Mikkelsen fra Projekt og anlæg, Sønderborg Kommune, som guide på hele turen.

Alle deltagere blev kørt i bus til kommunens nye gasfyldestation, hvor kommunens ca. 50 busser, bliver tanket op med miljøvenlig gas, så de er klar til næste dags kørsel.

Derefter kørte vi til Ballebro, hvor vi skulle sejle til Als. Men på grund af maskinskade, var sejladsen indstillet, og vi kørte tilbage gennem det smukke landskab til Sønderborg og videre til Mjelds pumpehus på Als. Pumpehuset, som ligger ved den genskabte Mjelds Sø, er blevet smukt og nænsomt restaureret, og med en udsigtsplatform fremstår det nu som et samlingssted for naturelskere.

Busturen gik tilbage til Sønderborg, hvor deltagerne stod af ved Sundmarksvej, for at se nærmere på en supercykelsti. Den er på en kort strækning dobbeltrettet langs en trafikeret vej, for at få cyklister til at benytte det nærliggende lysregulerede kryds. Vi fulgte stien ind til rutebilstationen, og undervejs viste og fortalte Jens Kristian om forskellige udfordringer i forbindelse med planlægning og udførelse. Fra stationen fortsatte turen i bus til havnen til endnu en vandretur.

Langs havnen er der flere store byggerier i gang. Der er skabt en bydel med blandet byggeri med erhverv, kollegium, parkeringshus, hotel og Multikulturhus. Vi var i Multikulturhuset, der bl.a. rummer både et dansk og et tysk bibliotek, og Sønderjyllands Kunstskole.

Efter gåturen i den smukke by og i det dejlige vejr, sluttede årsmødet med ”Kong Fiddes Livret” på en restaurant ved havnefronten. Den sydlandske stemning, trak en del særprægede køretøjer til, så også her var der spændene ting at se på.

Tak til alle fremmødte deltagere, især til Sønderborg Kommune. På gensyn til KVFs årsmøde og generalforsamling 2019.

Generalforsamling – Referat
Generalforsamling – Formandsberetning

KVF inviterer hermed til årsmøde – og indkalder til foreningens generalforsamling (arkiv)

Årsmødet / generalforsamlingen afholdes torsdag den 24. maj 2018 kl. 11:00-20:00 i Sønderborg.

Mødestedet er Alsion ved Sønderborg Havn med efterfølgende besigtigelser.

Se program for dagen og tilmeld dig…

 

Dagsorden til generalforsamling:

1.Valg af dirigent.

2.Formandens beretning.

3.Indkomne forslag.

4.Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

5.Orientering om budget og kontingenter for indeværende år

6.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.

7.Kommende årsmøde.

8.Foreningens faglige virke og nærmeste mål.

9.Eventuelt.

 

Jf. foreningens vedtægter skal der i lige år vælges formand og 3 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 4 bestyrelsesmedlemmer. Desuden skal der hvert år vælges 2 suppleanter.

Bestyrelsen foreslår:

Helle Schou, Roskilde (modtager genvalg)

Roland Rasmussen, Kolding (modtager genvalg)

Manohari Tissera, Køge (modtager genvalg)

Lars-Erik Skydsbjerg, Tønder (formandskandidat)

Hertil et nyt bestyrelsesmedlem for 1 år samt suppleanter.

 

Forslag af 2 revisorer og 1 suppleant.

Jakob B, Mortensen, Silkeborg Kommune

Peter Kaas Nielsen, Odense Kommune

Jette Schmalfeldt, Odense Kommune, supp.

Forslag, som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingen på e-mail:

Click edit button to change this text.