Vision og mission

KVF skal fremme driften og udviklingen af fremtidens vej- og trafikstruktur i Danmark. Dette gøres bl.a. ved

 • At fremme den faglige videnvandring, viden og kompetence i medlemskredsen
 • At KVF sætter vejsektoren på dagsordenen.
 •  At bidrage til en styrkelse af medlemmernes viden og kompetence og arbejde for sektorens position i samfundsdebatten
 •  At fremme, udvikle og koordinere vej- og trafiksektors metoder, ved at sætte vejsektoren på dagsordenen
 •  At formidle viden om løsninger af vej- og trafik opgaver og -udfordringer
 •  At fremme de kollegiale forhold og netværk
 •  At samarbejde med og rådgive KTC’s bestyrelse og faggruppen for trafik
 •  At fremme samarbejdet med sektormyndigheder og interessenter om forskning og udvikling
 •  At bidrage til den faglige vej- og trafiktekniske udvikling
KVFs hovedaktiviteter er:

 •  At understøtte kollegiale netværk
 •  At skabe synlighed om og etablere samarbejde med eksisterende ERFA-grupper og netværk
 •  At arrangere eller støtte konference- og seminaraktiviteter inden for det vej- og trafiktekniske område
 •  At deltage i og øve indflydelse på debatten om vej- og trafiksektoren
 •  At påvirke udformningen af kommende love, cirkulærer o.l.
 •  At udpege medlemmer til deltagelse i udviklingsaktiviteter såsom vejregler, NVF, udviklingsprojekter, SAMKOM og lignende
 •  At informere i relevante fagtidsskrifter
 •  At deltage i metodeudvikling inden for den vej- og trafiktekniske sektor.