Kontingent Kommunal Vejteknisk Forening 2016

“”

Der opnås kommunemedlemskaber efter følgende medlemsnøgle:

Kommunestørrelser                                     Kontingent

Mellem 0 – 25.000 indbyggere                        1.000 kr./år.
Mellem 25.000 – 50.000 indbyggere             2.000 kr./år.
Mellem 50.000 – 100.000 indbyggere           3.000 kr./år.
Over 100.000 indbyggere                                 4.000 kr./år.
[/toggle][/accordian]

Økonomi

Foreningens regnskabsperiode er fra 1. januar til 31. december. Det reviderede regnskab for det afsluttede år og budgettet for det kommende år forelægges og godkendes af generalforsamlingen.

Klik her for at se KVFs budget for 2016

Klik her for at se KVFs regnskab for 2015

Klik her for at se KVFs regnskab for 2014

Klik her for at se KVFs regnskab for 2013.

Klik her for at se KVFs regnskab for 2012