Medlemmer

Betingelser for at blive optaget som aktivt medlem

  • Kommunale medarbejdere, der er beskæftiget med vej- og trafikforhold i en kommune, der betaler kontingent til KVF.
  • Medlemmer, der stopper på arbejdsmarkedet kan bevare medlemskabet uden at betale kontingent.

Bliv KVF kommune

Ønsker din kommune at blive KVF kommune og betale kontingent til KVF skal der rettes henvendelse til KTC Sekretariatet.

Kontingent

Der opnås kommunemedlemskaber efter følgende medlemsnøgle:

Kommunestørrelser                                     Kontingent

Mellem 0 – 25.000 indbyggere                        1.000 kr./år.
Mellem 25.000 – 50.000 indbyggere               2.000 kr./år.
Mellem 50.000 – 100.000 indbyggere             3.000 kr./år.
Over 100.000 indbyggere                                 4.000 kr./år.

Opsigelse

Ønsker din kommune ikke længere at være KVF kommune kan aftalen opsiges ved henvendelse til KTC Sekretariatet med en måneds varsel til udgang af regnskabsåret (31.12)