Medlemmer

  • Kommunale medarbejdere, der er beskæftiget med vej- og trafikforhold.
  • Kommuner, repræsenteret ved en vej- og/eller trafikteknisk ansat.

Meld din kommune ind i KVF…

  • Vejdirektoratets sektoraktiviteter, med enkelte personer, efter bestyrelsens bestemmelse.
  • Personer, der efter bestyrelsens skøn har en naturlig tilknytning til foreningens virke.

 

Bestyrelsen kan udnævne sådanne personer til æresmedlemmer, som foreningen vil hædre på grund af særlig fortjenstfuld indsats for foreningens virke.

Medlemmer, der afgår fra aktiv tjeneste, kan bevare medlemskabet som passivt medlem.