Mødet er desværre aflyst pga. for få tilmeldte.

Kom og hør om Vejreglerne, og fortæl os om dine ønsker og forventninger til Vejreglerne.

I det praktiske arbejde understøttes de lovmæssige rammer i Danmark af Vejreglerne. Vi lægger ud med en kort generel introduktion til Vejregler. Hvor du fx kan høre hvordan er de forankret og hvordan bliver de til.

Du får en introduktion til hvordan Vejreglerne fagligt er delt op, hvilke typer af dokumenter der findes, og hvordan du smartest finder det du søger. Med udgangspunkt i en række ”almindelige opgaver” vil du blive guidet frem til de dokumenter du skal bruge for at løse opgaven.

Hør også hvordan kan du følge med når der kommer nye Vejregler, og hvad er der på vej af nye tiltag og rapporter.

Endelig vil vi gerne lægge op til en åben dialog om kommunernes rolle i – og forventninger til – Vejregelarbejdet.

Tid og sted:

1. november 2018 kl. 13:30 – 15:30

Vejdirektoratet – Skanderborg
Thomas Helsteds Vej 11
8660 Skanderborg​

Tilmelding:

Arrangementet er gratis for medlemmer af KVF

Gå til program og tilmelding…