Kommende aktiviteter

KVF indkalder til generalforsamling – 28. maj 2020

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 28. maj 2020 kl. 11.00-12.00. Pga. covid-19 afholdes mødet virtuelt. Dagsorden til generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Indkomne forslag. 4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år [...]

Ny dato – KVF Erfamøde om byggemodning 17. september 2020 i Ikast

Næste erfamøde om byggemodning afholdes den 17. september 2020 kl. 11.30 i Ikast-Brande kommune i Ikast. Programmet er ikke endeligt fastlagt, men kommer formentlig til at følge dette: 11.30   Velkomst og praktiske oplysninger 11.40   Frokost [...]